Έκθεση Moneyval

H δημοσιοποίηση, σήμερα της έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (Moneyval) του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία η Κύπρος πέτυχε συμμόρφωση και ευρεία συμμόρφωση σε 37 από τις 40 τεχνικές αξιολογήσεις, καταδεικνύει πως η Κύπρος βρίσκεται σε σωστή πορεία.

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για αυτή την εξέλιξη, γιατί αποκαθίσταται σιγά-σιγά το κύρος και η αξιοπιστία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου και η εικόνα της Κύπρου γενικότερα.

Δεν χωρούν, βέβαια οι όποιοι πανηγυρισμοί.

Εάν θέλουμε να δούμε τους κόπους και τις θυσίες αυτού του λαού να δικαιώνονται, πρέπει να διασφαλίσουμε πως δεν θα επιστρέψουμε ποτέ ξανά πίσω σε νοοτροπίες και πρακτικές που πισωγύρισαν τον τόπο μας, διέλυσαν την μεσαία τάξη και φτωχοποίησαν μεγάλες ομάδες συνανθρώπων μας.

 

 12 Φεβρουαρίου, 2020