Έλεγχος ΕΠΑ στον ΠΙΣ

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, ως ανεξάρτητος θεσμός που είναι έχει κάθε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να παρεμβαίνει εκεί και όπου κρίνει ότι παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

Η απόφαση, όμως της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού να κάνει έφοδο στα γραφεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, θεωρούμε πως δημιουργεί αχρείαστη αναστάτωση και εντάσεις, σε μια κρίσιμη, μάλιστα στιγμή σε σχέση με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θεωρούμε πως η ενέργεια της ΕΠΑ για έλεγχο στα γραφεία του ΠΙΣ δεν θα έπρεπε να ήταν στις άμεσες προτεραιότητες της, όταν μάλιστα εκκρεμούν πιο σοβαρές υποθέσεις που αφορούν στην προστασία του υγιούς ανταγωνισμού σε ουσιώδεις τομείς της οικονομίας