Έναρξη Σχεδίου ΕΣΤΙΑ

Έναρξη Σχεδίου ΕΣΤΙΑ.

——————

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ χαιρετίζει την έναρξη του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ.

Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο, αν και με αρκετή καθυστέρηση, αναμένεται πως θα ενισχύσει την ικανότητα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων μιας μερίδας συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Θέλουμε, ωστόσο να τονίσουμε πως με την εισαγωγή, σήμερα του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, το μεγάλο πρόβλημα των εκποιήσεων παραμένει άλυτο, μετά και τις πρόσφατες εμβαλωματικές ενέργειες της Βουλής, με πολλούς συμπολίτες μας να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα να χάσουν τις περιουσίες τους.

Θέλουμε, παράλληλα να επιστήσουμε την προσοχή, πως το συγκεκριμένο Σχέδιο χρηματοδοτείται και με τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη, γι’ αυτό και θα πρέπει τυχόν περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρωτών να αποκλείονται χωρίς δεύτερη σκέψη.

Παρά το γεγονός πως επιχειρείται η στήριξη συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη την αρωγή του κράτους, για ακόμα μια φορά οι συνεπείς με τις οικονομικές του υποχρεώσεις πολίτες «τιμωρούνται», χωρίς κανένα μέτρο στήριξης.

Ελπίζουμε πως το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο κ.α. θα προχωρήσουν στην κατάθεση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα καθιστά το πλαίσιο πιο δίκαιο, βασικές αρχές και επιδιώξεις του οποίου θα πρέπει να είναι:

  1. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ στρατηγικών κακοπληρωτών και συνετών δανειοληπτών
  2. Η προστασία των δανειοληπτών που δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ
  • Η ενίσχυση των αναδιαρθρώσεων, ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση άλλων περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες.
  1. Η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με παροχή έκπτωσης σε περίπτωση εξόφλησης του δανείου τους.

Θέλουμε να ελπίζουμε πως ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος γνωρίζει την πραγματικότητα της κατάστασης, θα φροντίσει προτού παραδώσει το χαρτοφυλάκιο του, να ετοιμάσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, στηρίζοντας έμπρακτα τις κοινωνικά αδύναμες τάξεις του πληθυσμού μας.