Ανάγκη για ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική

Τα επεισόδια βίας και παραβατικότητας που παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, φανερώνουν την έκταση που προβλήματος του μεταναστευτικού, καθώς επίσης και την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιμετώπισης του κοινωνικού φαινομένου, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό όλων των σύγχρονων κοινωνιών.

Το θέμα της μετανάστευσης δεν είναι απλό. Ιδιαίτερα, μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη πως η μεγάλη πλειοψηφία των αιτητών πολιτικού ασύλου δεν δικαιούνται την ιδιότητα αυτή, αφού δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των πολιτικών ή οικονομικών προσφύγων.

Ως εκ τούτου, δεν αρκεί να υπάρχει αποτελεσματική και επαρκής αστυνόμευση. Θα πρέπει, πρώτιστα να υπάρχουν προληπτικοί μηχανισμοί ελέγχου της εισόδου και άμεσης διαχείρισης των αιτητών ασύλου, οι σωστοί μηχανισμοί κοινωνικής ενσωμάτωσης όσων νόμιμα διαμένουν στην Κύπρο και επιπρόσθετα να υπάρχουν αξιοπρεπείς χώροι φιλοξενίας.

Η διαμονή τους στην Κύπρο, έστω και υπό το καθεστώς του ασύλου, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της θέλησης και των ίδιων των μεταναστών να σέβονται και να τηρούν τους νόμους της Πολιτείας και αφομοίωσης τους με την τοπική κοινωνία. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί άμεσης απέλασης τους όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Είναι για αυτό, ακριβώς το λόγο που τονίζουμε ότι απαιτείται ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πολυσύνθετο αυτό πρόβλημα, που μέρα με την μέρα μετατρέπεται σε μάστιγα.

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αντέξει πλέον την αναρχία που επικρατεί και η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η επίσημη παραδοχή από την ΕΕ ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική προσέγγιση από ότι εκείνη του 2016, πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για την Κυπριακή Δημοκρατία και να απαιτήσει τη διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων, μέσων και εργαλείων που θα συμβάλουν στη σωστή διαχείριση ενός καθαρά ανθρωπιστικού προβλήματος που την ίδια ώρα ενέχει πτυχές που επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή, την οικονομία και την ασφάλεια των πολιτών.

 

11 Ιουνίου, 2020