Ανάγκη μετασχηματισμού του παραγωγικού μας μοντέλου

Η Κύπρος, από την πρώτη στιγμή της εξάπλωσης της πανδημίας, ανταποκρίθηκε στο ύψος που οι περιστάσεις απαιτούσαν. Ως Χώρα και ως λαός εφαρμόσαμε γενναία, αλλά και αποτρεπτικά μέτρα κατά της εξάπλωσης της πανδημίας και τα καταφέραμε!

Για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της πανδημίας, η κυβέρνηση εξάγγειλε 3 πακέτα μέτρων, τα οποία είχαν ως στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Τώρα ήρθε η ώρα που πρέπει να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία. Ήρθε η ώρα να μετασχηματίσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, προκειμένου να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και συνθήκες προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας του λαού μας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που απευθύνονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους, σε τομείς που μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία στην κυπριακή οικονομία.

Το πρώτιστο που οφείλει να κάνει η πολιτεία είναι να αξιοποιήσει τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στα κράτη μέλη της, από τα οποία η Κύπρος μπορεί να λάβει πέραν των 2δις ευρώ, χωρίς, μάλιστα να απαιτείται χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Ως Κύπρος πρέπει και οφείλει να αξιοποιήσει αυτό το πλαίσιο και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (1.08δις), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (158εκ), καταθέτοντας ένα ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό πλάνο, το οποίο θα δίνει έμφαση στους τομείς της υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας, την πράσινη ανάπτυξη και στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Η προσπάθεια μετασχηματισμού της οικονομίας από τους παραδοσιακούς τομείς του τουρισμού και της ανάπτυξης γης δεν είναι εύκολη. Απαιτείται  όραμα, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και κυρίως πολιτική δέσμευση για υλοποίηση και εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Από εμάς εξαρτάται αν θα μείνουμε κολλημένοι στο παρελθόν ή αν θα τα καταφέρουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον.

 

18 Ιουνίου, 2020