Απόδοση ευθυνών εκεί και όπου υπάρχουν!

Απόδοση ευθυνών εκεί και όπου υπάρχουν

————————–

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θεωρεί πως η παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αν και καθυστερημένη, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, το θέμα, ωστόσο δεν πρέπει να θεωρείται λήξαν.

Θέση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ είναι πως η διοικητική έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν παραλήψεις ή αμέλεια από πλευράς αστυνομίας ή κατά πόσο υπήρξαν νομικές ή άλλες αδυναμίες θα πρέπει να συνεχιστεί, ανεξαρτήτως της σημερινής εξέλιξης.

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ τασσόμαστε ανεπιφύλακτα υπέρ της απόδοσης ευθυνών εκεί και όπου υπάρχουν.

02 Μαΐου, 2019