Απαιτείται επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική

Είναι αλήθεια πως οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.

Όπως αλήθεια, επίσης είναι πως η επιδημία του Covid 19, θα δοκιμάσει τα όρια αντοχής της οικονομικής δραστηριότητας, τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, την απασχόληση και εν τέλει την κοινωνική συνοχή.

Σίγουρα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα συμβάλουν στη μερική άρση των οικονομικών βαρών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε καμία, όμως περίπτωση δεν επιλύουν το οικονομικό τους πρόβλημα.

Γι’ αυτό επιβάλλεται να γίνει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και να εφαρμοστεί ένα στρατηγικό Εθνικό σχέδιο στήριξης Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και προώθησης νέων επενδύσεων που θα στοχεύει στην επανεκκίνηση της “πραγματικής” οικονομίας.

 Ένα σχέδιο το οποίο θα στηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις σε βάθος χρόνου, συμπεριλαμβάνοντας:

  • Την χρηματοδότηση των ΜΜΕ με εφάπαξ ποσό απευθείας από το κράτος, (στη βάση στοχευμένων κριτηρίων). Για υλοποίηση της πρότασης αυτής, εισηγούμαστε το κράτος αντί να εγκρίνει ολόκληρο το ποσό των 2δις ως κρατικές εγγυήσεις, να παραχωρήσει ένα μέρος ύψους (400.000εκ), ως εφάπαξ ποσό απευθείας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Την κατηγοριοποίηση φορολογικών συντελεστών σε σχέση με το μέγεθος, ώστε να παραχωρήσει φορολογικές ελαφρύνσεις.
  • Δημόσιοι οργανισμοί, όπως η ΑνΑΔ και το Κέντρο Παραγωγικότητας θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα προγράμματά τους για χρηματοδότηση νέων θέσεων εργασίας.
  • Την παραχώρηση κινήτρων για συγχωνεύσεις, εξαγορές, συνεργασίες
  • Την ενίσχυση των προγραμμάτων για νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα.
  • Την χαλάρωση των κριτηρίων για κρατικές ενισχύσεις.

Η ευημερία του λαού δεν μετριέται πάντα με δείκτες και αριθμούς. Ιδιαίτερα, μάλιστα εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης, δεν μπορεί η μόνη μας έννοια να είναι η ευημερία των αριθμών και όχι των ανθρώπων.

Η επερχόμενη ύφεση μπορεί να αμβλυνθεί μόνο με επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Με άλλα λόγια, η απάντηση στην κρίση είναι η παροχή απευθείας ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε νέες επενδύσεις υπό την μορφή «χρήματος ελικοπτέρου» (helicopter money).

Είναι ακριβώς στο σημείο αυτό που η Ευρωζώνη χρειάζεται να πάρει άμεσα αποφάσεις για δημιουργία νέου χρήματος, για παράδειγμα,  με την έκδοση των ευρωομολόγων.

Αυτό έχουν ήδη αποφασίσει να πράξουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή είναι και η εισήγηση της επικεφαλής οικονομολόγου του ΔΝΤ Γκίτα Γκόπινατ, αλλά και άλλων επιφανών  οικονομολόγων, οι οποίοι εκτιμούν πως αν δεν ληφθούν τέτοιου είδους ρηξικέλευθα  μέτρα τώρα, οι συνέπειες από μια βαθιά ύφεση στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή θα είναι δραματικά χειρότερες.

Το µεγάλο στοίχηµα λοιπόν, είναι η διατήρηση των παραγωγικών µονάδων εν ζωή, χωρίς αυτές να καταστραφούν, ώστε η ανάκαµψη να έχει δυναµική όταν ο ιός θα περιοριστεί.

Οι μικρομεσαίες – οικογενειακές επιχειρήσεις του τόπου μας αποτελούν το μέλλον στο οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε σοβαρά και στοχευμένα. Για πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές είναι η ώρα μηδέν, το ίδιο όμως και για την -πραγματική- οικονομία του τόπου μας.