Απαιτείται ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης πολιτικής για καταπολέμηση της φτώχειας

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για την Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό για το έτος 2019, δηλαδή προ πανδημίας, δεν επιτρέπουν στην Πολιτεία κανέναν εφησυχασμό.

Όταν πριν την εμφάνιση της πανδημίας 128.000 συμπατριώτες μας (ποσοστό 14,7% του πληθυσμού!) βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώχειας με ετήσιες απολαβές κάτω των 9.729 ευρώ, τα στοιχεία για το 2020 αναμένεται να αποτυπώνουν ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια, λόγω της υγειονομικής κρίσης, η οποία ήδη έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά τα εισοδήματα και την απασχόληση των εργαζομένων και των μικρομεσαίων εταιρειών.

Ως Δημοκρατική Παράταξη τονίζουμε ότι η φτώχεια είναι ένα πολύπλευρο φαινόμενο που δεν αφορά μόνο τα υλικά αγαθά και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιδοματική πολιτική.

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και σημειώνουμε ότι είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που αφορά το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και την ποιότητα ζωής και όλα τα συναφή θέματα όπως την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία, στον πολιτισμό και άλλα.

Το επίπεδο πολιτισμού κάθε χώρας αποτυπώνεται καθαρά στο πόσο ουσιαστική είναι η στήριξη στους πολίτες της που χρήζουν προστασίας και κοινωνικής Πρόνοιας.

Θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση με όλες μας τις δυνάμεις. Για την Κύπρο που μας αξίζει.