Αποτέλεσμα της Τριμερoύς Συνάντησης στο Βερολίνο

Η χθεσινοβραδινή δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ, αντικατοπτρίζει τη συμφωνία των δυο ηγετών για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν αλλά και την επαναβεβαίωση των βασικών αρχών που θα διέπουν την τελική λύση του κυπριακού προβλήματος.

Η επαναβεβαίωση πως η λύση θα είναι στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), η προσήλωση στο περιεχόμενο της κοινής διακήρυξης της 11ης Φεβρουαρίου του 2014 αλλά και στις προηγούμενες συγκλίσεις και στα έξι σημεία Γκουτέρες, με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, αποτελούν φραγμό στις Τουρκικές στοχεύσεις περί σχεδίου Β’ και αποτελούν τη βάση για την σύγκληση άτυπης πενταμερούς σε εύθετο χρόνο.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα της χθεσινοβραδινής συνάντησης μπορεί να χαρακτηριστεί ως βήμα σημειωτόν, αφού η όποια πίεση προς την Τουρκία, που συνεχίζει να θέτει προσκόμματα στη σύγκλιση άτυπης πενταμερούς, με διάφορα έωλα προσχήματα, περιορίζεται σε «διερευνητικές προσπάθειες με τις εγγυήτριες δυνάμεις…».

Η έλλειψη συμφωνίας στους όρους αναφοράς λόγω απαράδεκτων τουρκικών αξιώσεων και η μη σύγκληση άτυπης πενταμερούς διάσκεψης, το συντομότερο δυνατόν, εξυπηρετεί τους ευρύτερους σχεδιασμούς της Τουρκίας και πολύ περισσότερο την τροχοδρόμηση εξελίξεων που έχουν να κάνουν με τις προγραμματισμένες «εκλογές» στα κατεχόμενα.

Σαφέστατα, η τροχοδρόμηση της διαδικασίας για εξεύρεση λύσης παραμένει επιτακτική. Για να επιτευχθεί αυτό, μόνος τρόπος είναι ο Γ.Γ των ΗΕ όπως και η διεθνής κοινότητα, να ασκήσουν επιρροή προς την Τουρκία για να προσέλθει, με την απαιτούμενη πολιτική βούληση, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν.

Στα θετικά θα πρέπει να σημειώσουμε, επίσης και το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ παραμένει δεσμευμένος στην προσπάθεια για εξεύρεση λύσης στο κυπριακό και θα έχει πιο ενεργή εμπλοκή στην επιδίωξη συνομολόγησης των όρων αναφοράς με τα δύο μέρη και τις εγγυήτριες δυνάμεις.

Για μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση, θα αναμένουμε τη σχετική ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

 

26 Νοεμβρίου, 2019