Αποτελέσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

 

Αποτελέσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Eκφράζoυμε την απόλυτη ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιουνίου, όπου συζητήθηκε το ζήτημα των παράνομων τουρκικών δραστηριοτήτων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.

Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επιβεβαιώνοντας τις αποφάσεις του πρόσφατου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και συμπεριλαμβάνοντας στο κείμενο των Συμπερασμάτων αναφορά περί «λήψης στοχευμένων μέτρων» έναντι της Τουρκίας καθιστά σαφές πως οι έκνομες ενέργειες εις βάρος κράτους μέλους, δεν γίνονται ανεκτές και έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις.

Με την χθεσινή επιβεβαίωση, στο ανώτατο δυνατόν επίπεδο, των όρων εντολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προκειμένου να υποβάλουν επιλογές για κατάλληλα μέτρα χωρίς καθυστέρηση περιλαμβανομένων και στοχευμένων μέτρων, τίθεται πλέον σε λειτουργία η πρακτική διαδικασία για επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά παντός υπευθύνου (εταιρειών ή/και προσώπων) και ενδεχομένως και της ίδιας της Τουρκίας.

Τα μέτρα που αναμένεται να προκύψουν από την πιο πάνω απόφαση της Συνόδου των Αρχηγών δεν αναμένεται να αλλάξουν τους σχεδιασμούς και τις εχθρικές ενέργειες της Τουρκίας, η οποία παρουσιάζεται να μην υπολογίζει κανένα κόστος προκειμένου να αναπτύξει και να εμπεδώσει ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή.

Βασικός μας στόχος παραμένει ο τερματισμός των παράνομων ενεργειών και η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της ΕΕ.