Αστυνομική έρευνα στη Βουλή

Σε ότι αφορά τις έρευνες της Αστυνομίας για τη διαρροή εγγράφων που σχετίζονται με τις πολιτογραφήσεις, ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ σημειώνουμε τα εξής:

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας κάνει σαφή και αυστηρή διάκριση μεταξύ των τριών θεσμικών εξουσιών.

Η ενέργεια της Αστυνομίας για τη διενέργεια ερευνών εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων, χωρίς μάλιστα οποιανδήποτε εξουσιοδότηση ή ένταλμα συνιστά κραυγαλέα θεσμική παραβίαση της διάκρισης εξουσιών και του Συντάγματος.

Σε μια περίοδο, μάλιστα κατά την οποία υπάρχει γενική απαξίωση των θεσμών του κράτους, τέτοιου είδους ενέργειες είναι αδικαιολόγητες και θεσμικά ανεπίτρεπτες.

 

 

3 Σεπτεμβρίου, 2020