Για την γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου

Η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για την περίπτωση του Μαυρίκιου είναι, μια πολύ σημαντική απόφαση. Η οποία αποτελεί πλέον ουσιώδες νομικό προηγούμενο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω, ακριβώς των κοινών στοιχείων της υπόθεσης του Μαυρίκιου με την Κύπρο.

Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε στις όποιες ενέργειες ως Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη πολιτική αξιολόγηση της κατάστασης και αφού γίνει πρώτα σε βάθος ανάλυση της συγκεκριμένης απόφασης από την Νομική Υπηρεσία και τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος συμμετείχε στην αγόρευση της υπόθεσης του Μαυρίκου.