Γιορτή του Πατέρα

Η σημερινή μέρα του πατέρα αποτελεί αφορμή και υπόμνηση του ρόλου και της προσφοράς των πατεράδων, οι οποίοι μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας αγωνίζονται για το καλύτερο των οικογενειών τους.

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ εκφράζουμε τον απεριόριστο θαυμασμό μας στο πρόσωπο κάθε πατέρα, ο ρόλος του οποίου είναι εξίσου σημαντικός με αυτόν της μητέρας, έχοντας το καθήκον και το χρέος της ανατροφής των παιδιών του με αρχές και αξίες σε καιρούς διαχρονικά δύσκολους και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση προτύπων.

Σε αυτούς τους «ήρωες» της καθημερινότητας που είναι παρόντες και καθοδηγητές με κάθε τρόπο και μέσο, επιτελώντας ένα πολλαπλό και σύνθετο ρόλο, οφείλουμε ευχαριστίες για την ανιδιοτελή προσφορά και την αφοσίωση τους.

Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει περισσότερο τις ανάγκες και το έργο των πατεράδων καθώς τούτο -ανάμεσα στα άλλα- θα αποτελεί επένδυση για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές.

 

21 Ιουνίου, 2020