Δελτίο Τύπου – Τροποποιήση νομοθεσίας για εκποιήσεις

Εκποιήσεις και τροποποίηση της Νομοθεσίας

—————————-

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ αφού μελέτησε με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις σε σχέση με το καυτό ζήτημα των εκποιήσεων, αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Η επιχειρούμενη προσπάθεια της Βουλής να προστατεύσει τους δανειολήπτες, παρά το γεγονός πως δεν επιλύει ολιστικά το πρόβλημα των εκποιήσεων, εντούτοις οι τροποποιήσεις στις οποίες κατέληξε το κοινοβούλιο, θεωρούμε πως κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Απαιτείται, βέβαια περαιτέρω παρέμβαση επί της ουσίας του θέματος από το Κοινοβούλιο, σε συνεργασία, φυσικά με την εκτελεστική εξουσία, την Κεντρική Τράπεζα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Πιστεύουμε πως για να καταστεί πιο δίκαιο και αποτελεσματικό το νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα στρατηγικό πλαίσιο, η βασική φιλοσοφία του οποίου θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση των αναδιαρθρώσεων, ώστε να επιτευχθεί η φυσική ελαχιστοποίηση των εκποιήσεων.

Οι βασικές αρχές και επιδιώξεις αυτού του ολοκληρωμένου σχεδίου θα πρέπει να είναι:

  1. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ στρατηγικών κακοπληρωτών και συνετών δανειοληπτών
  2. Η προστασία των δανειοληπτών που δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ Η ενίσχυση των αναδιαρθρώσεων, ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση άλλων περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες.
  3. Η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με παροχή έκπτωσης σε περίπτωση εξόφλησης του δανείου τους.
  4. Ο Νόμος γνωστός ως Νόμος ηλεκτρονικής εκποίησης αν και κρίνεται από το σύνολο του Νομικού κόσμου και όχι μόνον ως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ, εντούτοις εδώ κι ένα χρόνο κι ενώ εκκρεμούν σχετικές προσφυγές καμία απόφαση ελήφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο. Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ αυτή η καθυστέρηση και δημιουργεί σωρεία δικαιολογημένων υποψιών..
  5. Η ισχύουσα Νομοθεσία περί εκποιήσεων είναι επιεικώς αντί-νομική και ατυχής. Παρακάμπτει βάναυσα την Δικαστική εξουσία και ισοπεδώνει με θλιβερό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη. Διαγράφει ουσιαστικά το δικαίωμα της κοινωνίας να προσφεύγει στα δικαστήρια προκειμένου να εξεύρει τα δίκαια του.
  6. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα αναπέμψει τον νόμο, αλλά αντίθετα θα συγκεράσει θέσεις και απόψεις και να εξεύρει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για την προστασία τόσο των πολιτών, όσο και της τραπεζικής σταθερότητας. Πρέπει να γίνει, επιτέλους αντιληπτό ότι η οικονομία μας δεν είναι μόνο οι τράπεζες και τα συμφέροντά τους, αλλά και οι πολίτες. Η πρώτη κατοικία δεν είναι διαπραγματεύσιμη,
  7. Τα οφειλόμενα προς τις τράπεζες ποσά είναι γνωστό πια πως ΔΕΝ ανταποκρίνονται ούτε στην πραγματικότητα ούτε στην Νομιμότητα. Ακριβώς, γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να υπάρχει η ασφαλιστική δικλείδα με τη σύσταση ενός Ανεξάρτητου Οργανισμού για να αποφασίζει το ΝΟΜΙΜΑ οφειλόμενο από τους δανειολήπτες ποσό. Εισηγούμαστε, λοιπόν την κατ’ αναλογία υιοθέτηση θεσμού ο οποίος να πραγματεύεται με αναλογιστική ικανότητα και γνώση το κυρίαρχο θέμα των ΝΟΜΙΜΑ οφειλόμενων ποσών. Αντίστοιχου του επιδιαιτητού που θα καθορίζει το νόμιμα οφειλόμενο αφού εξαιρεθούν οι καταχρηστικές παράνομες υπερχρεώσεις των Τραπεζών.
  8. Οι τράπεζες έχουν πάρει σκληρό χρήμα από την Πολιτεία. Δηλαδή από τους φορολογούμενους. Εσχάτως παρουσιάζουν κέρδη. Ίσως και υπερκέρδη. Είναι, λοιπόν επάναγκες μέσα από μια Νομοθεσμοθετημένη διαδικασία να βρουν εκείνους τους τρόπους που θα βοηθήσουν εκείνους που σήμερα πληρώνουν τα επίχειρα λαθών άλλων.

Στόχος των εισηγήσεων της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΤΑΞΗΣ δεν είναι η δημιουργία περαιτέρω προβλημάτων στο ήδη ταλαιπωρημένο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Στόχος είναι να βοηθήσουμε ώστε στα πλαίσια του δικαίου να οδηγούνται τράπεζες και δανειολήπτες σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγονται εκποιήσεις. Οι εκποιήσεις πρέπει να’ ναι το έσχατο μέτρο εκτέλεσης των Δικαστικών αποφάσεων.

Έγνοια της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ είναι η προστασία της οικονομίας του τόπου μας. Αντιλαμβανόμαστε χωρίς αμφιβολία την αναγκαιότητα να παρουσιαζόμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη ως αξιόπιστοι και αξιόχρεοι εταίροι. Καταλαβαίνουμε και στηρίζουμε τις οποίες προσπάθειες στήριξης της οικονομίας και την αποφυγήν στο μέλλον ανάλογων περιπετειών του 2013.

Κατανοούμε το σημαντικό ρόλο των τραπεζών στην εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας. Επιπλέον στεκόμαστε αλληλέγγυοι στην μεγάλη εκείνη κατηγορία των συμπολιτών μας που ως συνεπείς δανειολήπτες, ενώ πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, με απίστευτο προσωπικό κόστος, ΔΕΝ έχουν την στοιχειώδη ανάλογη προστασία η αντιμετώπιση με τους υπόλοιπους. Όπως, επίσης και η κατηγορία των συμπολιτών μας, που ενώ θέλουν να εκπληρώνουν κανονικά τις δανεικές τους υποχρεώσεις, αδυνατούν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. Θέση μας είναι ότι και αυτοί οι συμπολίτες μας πρέπει να αντιμετωπισθούν επιτέλους ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια.

15 Ιουλίου, 2019