Δημοκρατική Παράταξη: Ξεκίνησε με αρχηγό τον Καρογιάν