Διάνοιξη των οδοφραγμάτων Δερύνειας και Απλικίου – Λεύκας

Η διάνοιξη των οδοφραγμάτων της Δερύνειας και του Απλικίου- Λεύκας αποτελεί, σίγουρα μια θετική εξέλιξη, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Η διάνοιξη των οδοφραγμάτων δεν αποτελεί το τέλος της κατοχής. Το τείχος παραμένει όρθιο και μόνο μια λύση βιώσιμη και λειτουργική θα το καταρρίψει.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε πως υπάρχουν σε εκκρεμότητα και άλλα ζητήματα που θα έπρεπε να προωθηθούν άμεσα, όπως είναι το θέμα του ανοίγματος της Αμμοχώστου, το οποίο δεν αποτελεί ένα απλό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά αποτελεί μέρος της ευρύτερης λύσης του κυπριακού και συνάμα υποχρέωση της Τουρκίας με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 550 και 789.

Ταυτόχρονα, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θα πρέπει να προωθηθεί η διάνοιξη και των οδοφραγμάτων Αθηαίνου-Πυροϊου και του οδοφράγματος των Κοκκίνων, τα οποία θα υποβοηθήσουν πραγματικά στην ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και θα συμβάλουν στην άρση της απομόνωσης των κατοίκων αυτών των περιοχών.