Ελπιδοφόρο μέλλον για Κύπρο και λαό της από τις ποσότητες φυσικού αερίου στο «ΓΛΑΥΚΟΣ»

Αποτελέσματα Γεώτρησης στον στόχο «ΓΛΑΥΚΟΣ»

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ χαιρετίζει, όπως ολόκληρος ο κυπριακός λαός, με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την ανακοίνωση για τις σημαντικές ποσότητες υδρογονανθράκων στο στόχο «ΓΛΑΥΚΟΣ», στο τεμάχιο 10 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόκειται σίγουρα για μια ιστορική μέρα. Μια μέρα που προκαλεί αισθήματα αισιοδοξίας στον κυπριακό λαό και σηματοδοτεί ένα ελπιδοφόρο μέλλον για την Κυπριακή Δημοκρατία και τον λαό της.

Με την νέα ανακάλυψη σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου δημιουργούνται νέα δεδομένα. Αναβαθμίζουν τον γεωστρατηγικο ρόλο της Κύπρου, διευρύνουν την προοπτική για ενίσχυση της οικονομίας αλλά και την ασφάλεια στο νησί και επιπρόσθετα δημιουργούνται, πλέον οι προϋποθέσεις για την κατασκευή τερματικού στην Κύπρο.

Η αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου με ότι αυτό συνεπάγεται και για την οικονομική της ανάπτυξη και για την ασφάλεια της και για την επίλυση του κυπριακού, πρέπει να υποστηριχθεί ως κεντρικός στρατηγικός στόχος από όλους.

28 Φεβρουαρίου, 2019