Ενίσχυση του προγράμματος εμβολιασμών

Επανερχόμαστε σήμερα στο ζήτημα του εμβολιαστικού προγράμματος για να εκφράσουμε, κατά πρώτον, τον προβληματισμό μας για τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί και, κατά δεύτερον, να θέσουμε ενώπιον των υπευθύνων πιθανούς τρόπους βελτίωσης του.

Ως γνωστό, οι εμβολιασμοί γίνονται σήμερα στα διάφορα εμβολιαστικά κέντρα από τους Επισκέπτες/τριες Υγείας. Είναι εξόχως σημαντικό, οι  Επισκέπτες/τριες Υγείας που ασχολούνται με τους εμβολιασμούς κατά του Covid-19 να είναι επικεντρωμένοι μόνο στους εμβολιασμούς και να μην εκτελούν παράλληλα γραφειακά ή άλλα καθήκοντα.

Καλούμε τους αρμοδίους να ενισχύσουν τις Ομάδες των Επισκεπτών/τριών Υγείας με υποστηρικτικό προσωπικό, ώστε να απελευθερωθούν μονάδες, οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερους συνανθρώπους μας, χωρίς να σχηματίζονται ουρές αναμονής, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγονται.

Επιπρόσθετα, με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή η δημιουργία Εξωτερικών Μονάδων από Επισκέπτες/τριες  Υγείας, οι οποίοι να μπορούν να επισκέπτονται τα χωριά, για αποφυγή μετακινήσεις των ηλικιωμένων από τον χώρο τους, προς τις πόλεις, με τους γνωστούς κινδύνους.

Αν σήμερα κάθε Σημείο Εμβολιασμού πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 80 εμβολιασμούς ανά ημέρα, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγαλύτερος αριθμός συνανθρώπων μας θα μπορεί να εμβολιάζεται καθημερινά.

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ μέσα από θετική διάθεση υποβάλλουμε τις πιο πάνω εισηγήσεις, όχι για να ασκήσουμε κριτική, αλλά γιατί θέλουμε πραγματικά αυτός ο εφιάλτης να λήξει όσο το δυνατό πιο σύντομα.