Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Έχουν κατατεθεί οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το 2018, όπως προνοείται στη σχετική νομοθεσία.

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2018

 

Οικονομική Επιτροπή

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ