Επισκεφθήκαμε σήμερα τους νέους μας που υπηρετούν στο στρατό, ανταλλάξαμε ευχές και τους ευχαριστήσαμε για όσα προσφέρουν στην πατρίδα μας.