Εφαρμογή του ΓΕΣΥ

Ενόψει της αυριανής εισαγωγής του ΓΕΣΥ, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ εύχεται ημεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας να στεφθεί με επιτυχία.

Όπως σε κάθε μεταρρύθμιση, έτσι και στο ΓΕΣΥ τα όποια προβλήματα ή κενά παρουσιαστούν θα πρέπει να αξιολογηθούν και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Για εμάς ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ σημασία έχει ο κύπριος πολίτης να έχει πρόσβαση και να μπορεί να απολαμβάνει αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Αυτός πρέπει να είναι ο βασικός στόχος όλων.