Ημέρα Περιβάλλοντος

Η σημερινή Ημέρα Περιβάλλοντος υπενθυμίζει σε όλους μας ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Όπως έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνες και μελέτες, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, ενώ θεωρείται υπεύθυνη για μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και ασθενειών του αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος.
Στην Κύπρο παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιμών αιωρούμενων σωματιδίων που θέτει η ΕΕ, ιδιαίτερα στα κέντρα των πόλεων, εξαιτίας των εκπομπών ρύπων από τα οχήματα, βιομηχανίες κλπ.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θεωρεί πως το Κράτος θα πρέπει να μελετήσει και να προωθήσει πρόσθετα μέτρα πολιτικής που να στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στη μείωση των εκπομπών ρύπων, την εισαγωγή καθαρότερων καυσίμων, την προώθηση αειφόρου γεωργίας, τη προστασία των υδάτινων πόρων, τη χρήση της καινοτομίας για μείωση των ρύπων κ.α.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.

5 Ιουνίου, 2019