Η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης είναι κεφαλαιώδους σημασίας

Η εξάπλωση της πανδημίας στην χώρα μας και η αναγκαιότητα λήψης δραστικών μέτρων, ήταν αναμενόμενο πως θα συνέβαλλε σημαντικά στην εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το κόστος που προκαλείται στην οικονομία από την παράλυση των βασικότερων τομέων της οικονομίων, όπως είναι ο τομέας του τουρισμού, του εμπορίου κλπ, θα μπορούσε να αντισταθμιστεί σε σημαντικό βαθμό από την συνεισφορά του δημόσιου τομέα.

Με άλλα λόγια, τώρα είναι η ώρα που τα γρανάζια της κρατικής μηχανής πρέπει να πάρουν μπρος και όχι να παραλύσουν πλήρως. Ουσιώδεις τομείς της οικονομίας, όπως είναι οι τομείς των υπηρεσιών, της ανάπτυξης γης και άλλα σημαντικά έργα ανάπτυξης, θα πρέπει να δοθεί ώθηση στην διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, ιδιαίτερα, μάλιστα οι υποθέσεις που λόγω γραφειοκρατίας έχει καθυστερήσει σημαντικά η υλοποίηση τους.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις όπου το κράτος οφείλει επιστροφές χρημάτων στους πολίτες, π.χ. ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κλπ, θα πρέπει να επισπεύσει την εξέταση αυτών των υποθέσεων, ώστε να υπάρχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις και στην πραγματική οικονομία.

Η αποτελεσματικότητα, λοιπόν της Δημόσιας Διοίκησης στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Είναι σημαντικό και αναγκαίο, ίσως όσο ποτέ άλλοτε, να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές ή άλλες αγκυλώσεις, μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο την κρατική μηχανή σε ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο.

 

06 Απριλίου, 2020