Η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ!

Η παράταξη του Κέντρου. Του πραγματικού Κέντρου. Των ενεργών πολιτών που θέλουν μια καλύτερη Κύπρο. Την Κύπρο που μας αξίζει!