Η παιδεία δεν πρέπει να καταστεί πεδίο αντιπαράθεσης

Η παιδεία στον τόπο μας είναι ένας από τους κυριότερους και πιο σημαντικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να προστατεύεται και να ενδυναμώνεται.

Μας λυπεί που κάποιοι με τις πράξεις και παραλείψεις τους μετατόπισαν τις δικές τους ευθύνες στους μάχιμους εκπαιδευτικούς. Η απόρριψη εκ μέρους των εκπαιδευτικών να κατέλθουν σε απεργίες είναι μια απόφαση ευθύνης, την οποία ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ χαιρετίζουμε και επικροτούμε.

Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως η ρύθμιση για τα τετράμηνα, ψηφίστηκε από την Βουλή με τη συναίνεση, μάλιστα της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ. Η σημερινή στάση της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Εκείνο, όμως που προέχει, σήμερα είναι να ληφθούν εκείνες οι πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συμβάλουν στην ομαλοποίηση της κατάστασης στην παιδεία και να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε τα τετράμηνα να αποτελέσουν πραγματική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Εμείς, ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θεωρούμε πως ο σκοπός της υιοθέτησης των τετραμήνων αντί των τριμήνων, πρέπει να είναι η αποφόρτιση των μαθητών μας από την εξεταστέα ύλη που καλούνται να εξεταστούν στο τέλος της χρονιάς, υποβοηθώντας τους με αυτό τον τρόπο να καταστούν περισσότερο αποδοτικοί.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι για την προφορική αξιολόγηση του κάθε μαθητή, η οποία θα στηρίζεται στις γραπτές εξετάσεις στην τάξη, στη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα, σε εργασίες, εργαστήρια όπου υπάρχουν και σε δράσεις.

Η παιδεία δεν πρέπει να καταστεί πεδίο αντιπαράθεσης ή προώθησης άλλων σκοπιμοτήτων, γι’ αυτό καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν δημιουργικά στην εξομάλυνση της κατάστασης στο χώρο της παιδείας και μέσα από ένα δομημένο διάλογο, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια βελτίωσης και ενίσχυσης της προωθούμενης μεταρρύθμισης.

 

13 Νοεμβρίου, 2019