Ιακώβου Βάκης – Από τα λόγια στις πράξεις! Ώρα να αντιδράσουμε, να διεκδικήσουμε!