Κάθαρση και τιμωρία

Για να βγούμε από αυτή την πρωτόγνωρη θεσμική και όχι μόνο κρίση και να σταθεί ο τόπος και η κοινωνία πάνω σε στερεότερες βάσεις, προϋπόθεση είναι να υπάρξει η αίσθηση ότι υπάρχει δικαιοσύνη, ότι θα τιμωρηθούν οι ένοχοι, καθώς και ότι θα αποτραπούν τέτοιου είδους φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς.

Χωρίς εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και την παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε θέματα διαφθοράς, ο λαός θα αισθάνεται ότι τα πάντα είναι μάταια και ότι το παιχνίδι είναι στημένο για να κερδοσκοπούν οι λίγοι εναντίον των πολλών.

Δυστυχώς, για αρκετά τώρα χρόνια, διάφορα σκάνδαλα διαπλοκής, διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για τα οποία η κοινή γνώμη ουδέποτε γνώριζε τη διάπραξη ή την πλήρη έκτασή τους, εξακολουθούν να παραμένουν μέχρι και σήμερα ατιμώρητα και να επικρέμμαται ως δαμόκλεια σπάθη η πλήρης καταφρόνηση των θεσμών και της ίδιας της χώρας μας στο σύχρονο κόσμο.

Το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον υπαγορεύουν και επιτάσσουν κάθαρση.

Ο λαός αξιώνει και αναμένει κάθαρση.

Η Κύπρος πρέπει να λυτρωθεί. Και για να λυτρωθεί πρέπει να επέλθει κάθαρση.

Κάθαρση και τιμωρία.

Κατά συνέπεια, όλοι οι συντελεστές της πολιτείας, πρωτίστως Εκτελεστική Εξουσία, Γενική Εισαγγελία και Δικαστική Εξουσία, φέρουν ευθύνη να εκπληρώσουν το παλλαϊκό αίτημα και την παλλαϊκή εντολή για κάθαρση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν σειρά σημαντικών νομοθετημάτων, όπως η μεταρρύθμιση της Δικαστικής Εξουσίας, η σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς στα πρότυπα των συστάσεων της Greco, η ενίσχυση του πλαισίου για το Πόθεν Έσχες κ.α., η ψήφιση των οποίων πρέπει να τεθεί ως άμεση προτεραιότητα.

Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να δημιουργηθούν μηχανισμοί ελέγχου και πρόληψης, για να έχουμε ένα μέλλον απαλλαγμένο από τη διαφθορά και τη διαπλοκή.

Όσοι είτε δεν μπορούν, είτε δεν θέλουν, είτε για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ολιγωρούν, αδρανούν ή αποδεικνύονται ανεπαρκείς, ας παραμερίσουν.

 

 

15 Οκτωβρίου, 2020