Καταρράκτες στην Κρήτου Τέρρα

Καταρράκτες στην Κρήτου Τέρρα

—————

Η αναρχία που παρατηρήθηκε τους καλοκαιρινούς, κυρίως μήνες κατά την επίσκεψη μεγάλου αριθμών επισκεπτών στους καταρράκτες στην Κρήτου Τέρρα, αλλά και τα θέματα ασφάλειας των επισκεπτών, είναι ζητήματα που πρέπει να προβληματίσουν όλους.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μέρος του δικτύου Natura, γεγονός που εμπλέκει μια σειρά από υπηρεσίες, πέραν του Κοινοτικού Συμβουλίου, που πρέπει να συμβάλουν, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά θέματα που εγείρει το Κοινοτικό Συμβούλιο και κυρίως να αποτραπεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού των επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Βασικό μέλημα θα πρέπει να διαφυλαχθεί, πρώτιστα το μοναδικό περιβάλλον της περιοχής και έπειτα να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που με σεβασμό στο περιβάλλον θα παρέχουν ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής στους επισκέπτες.

 

2 Σεπτεμβρίου, 2019