Καταστατικό Συνέδριο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Πραγματοποιήθηκε, χθες στη Λευκωσία, το Καταστατικό Συνέδριο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ με τη συμμετοχή εκατοντάδων στελεχών της Παράταξης.

Μετά την εισαγωγική ομιλία του Πρόεδρου της Παράταξης κ. Μάριου Καρογιάν, το συνέδριο ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ μεταξύ άλλων τις ακόλουθες πιο κύριες προτάσεις:

Τη σύσταση ευέλικτης ηγετικής πυραμίδας με Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, Γραμματέα και Γενικό Οργανωτικό.

 1. Τα Κεντρικά Συλλογικά Όργανα θα αποτελούνται από
 2. Tακτικό Παγκύπριο και Εκλογικό Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο
 4. Πολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν:

α. Ex Officio μελη
β. 150 αιρετά μέλη

 1. Πολιτικό Γραφείο
 2. Πολιτική Γραμματεία
 3. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 4. Τα αιρετά μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που αναλογούν σε κάθε Επαρχιακή Επιτροπή εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση.
 5. Οι 3 Αντιπρόεδροι έχουν την αποκλειστική ευθύνη και εποπτεία χάραξης των πολιτικών θέσεων της Παράταξης, σε συνεργασία με τους Τομεάρχες των Θεματικών Ενοτήτων
 6. Οι 43 Τομεάρχες Θεματικών Ενοτήτων θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εισάγεται ο Θεσμός των Δικτύων, με στόχο την αξιοποίηση νέων, ανέντακτων ατόμων, οι επικεφαλείς των οποίων θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Συλλογικά Όργανα.
 8. Οι αξιωματούχοι της Παράταξης θα λογοδοτούν στα Συλλογικά Όργανα με Έκθεση Πεπραγμένων.
 9. Εισάγεται η Δημόσια Διαβούλευση με τους πολίτες
 10. Προνοείται η διενέργεια Κομματικού Δημοψηφίσματος.

Οι αλλαγές που έχουν εγκριθεί στο Καταστατικό Συνέδριο στοχεύουν:

Στη βελτίωση της δομής, της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής δράσης της Παράταξης.

 • Στην Παραγωγή πολιτικών θέσεων με όρους σύνθεσης και αμεσότητας.
 • Στη δημιουργία Δικτύων, με στόχο την συμμετοχή ανέντακτων πολιτών στην παραγωγή πολιτικών προτάσεων.
 • Στην ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοκρατίας σε όλο το εύρος της λειτουργίας της Παράταξης.
 • Στη διασφάλιση της συντεταγμένης λειτουργίας της Παράταξης
 • Στην ενθάρρυνση της εμπλοκής νέων ανθρώπων στα κοινά.

7 Φεβρουαρίου, 2020