Καταστατικό του Κόμματος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Προοίμιο

Εμείς οι Κεντρώοι ενεργοί και δημοκράτες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

αποφασίσαμε ενωμένοι να επανιδρύσουμε τον ιδεολογικό και πολιτικό μας χώρο και

να προχωρήσουμε στην ίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης:

 την Παράταξη για την Δημοκρατία, την Ελευθερία και την Δικαιοσύνη.

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1.1 Το πολιτικό Κίνημα με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» ιδρύθηκε στην Λευκωσία το 2018.

1.2 Έδρα του Κινήματος είναι η Λευκωσία.

1.3 Το έμβλημα του Κινήματος απεικονίζει τα αρχικά Δ και Π . Μέσα από αυτή την μοντέρνα μορφή των αρχικών, εκφράζεται και το βασικό πολιτικό στίγμα της Δημοκρατικής Παράταξης, το οποίο είναι πρώτιστα ανθρωποκεντρικό.

Έμφαση δίνεται στην πρωτότυπη σχηματοποίηση του γράμματος Π μαζί με την ανθρώπινη φιγούρα, η οποία εμφανίζεται με ανοικτά χέρια, στέλλοντας το μήνυμα της αλληλεγγύης, της ανθρώπινης συνύπαρξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας.

Ο πυρσός μαζί με τον ανθρώπινο παράγοντα, που εμφανίζονται στο έμβλημα, παραπέμπουν σε δυο στοιχεία που συνυπάρχουν από την αρχαιότητα, τη φωτιά και τον άνθρωπο, η αρμονικότητα των οποίων προϊδεάζει, προαναγγέλλει την ελπίδα, την πρόοδο και την ευημερία.

1.4 Η σφραγίδα του Κινήματος είναι κυκλική, φέρει τα όνομα του Κινήματος, το έμβλημα και το έτος ίδρυσής του.

ΑΡΘΡΟ 2:  ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ιδεολογία

Η Δημοκρατική Παράταξη είναι ένα πολιτικό Κίνημα για την Ελευθερία, τη Δημοκρατία και την Δικαιοσύνη. Είναι ένα γνήσια συλλογικό, συμμετοχικό και δημοκρατικό Κίνημα που σέβεται, ακούει, αξιοποιεί, και αξιολογεί δημοκρατικά και δίκαια τις προτάσεις και τις θέσεις των μελών του.

Εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση, την κοινωνική συνοχή.

Η Δημοκρατική Παράταξη βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένη στο  Κοινωνικό Κέντρο και τοποθετείται ιδεολογικά ανάμεσα στην Δεξιά και την Αριστερά.

 

Βασικές αρχές και σκοποί

Σκοπός του Κινήματος είναι να ενεργοποιήσει τους πολίτες ώστε να αναδειχθούν στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής. Τάσσεται στο να υπηρετήσει μια ειρηνική και ευημερούσα Κύπρο χωρίς κοινωνικές ανισότητες. Μια Κύπρο που να συμμετέχει με αυτοπεποίθηση ως αξιόπιστος και ισότιμος εταίρος στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής λειτουργίας και ολοκλήρωσης.

Η Δημοκρατική Παράταξη λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας της. Κατοχυρώνει την ελεύθερη έκφραση και ουσιαστική συμμετοχή των μελών της, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και εφαρμόζοντας διαδικασίες άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και διαρκούς διαβούλευσης.

Η αρχή της πλειοψηφίας είναι δεσμευτική για τα μέλη και τα όργανα του Κινήματος. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας είναι σεβαστά και κατοχυρωμένα.

Η λογοδοσία είναι βασική αρχή της λειτουργίας της Δημοκρατικής Παράταξης και συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση όλων όσοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες είτε στο Κίνημα, είτε σε αντιπροσωπευτικά όργανα είτε στο Κράτος. Όλα τα αιρετά όργανα λογοδοτούν τακτικά στα σώματα που τα εξέλεξαν και εκτάκτως, όταν το ζητήσουν τα ίδια τα όργανα. Τα μέλη οφείλουν να προβάλλουν τις απόψεις τους εντός των συλλογικών οργάνων και των οργανώσεων όπου συμμετέχουν.

Πολιτικές αρχές

Θεμελιώδεις αρχές μας είναι η δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισονομία, η αξιοκρατία, η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους πολίτες και η ισότιμη πρόσβασή τους στη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, η αξιοπιστία του κράτους έναντι όλων, η αειφόρος ισόρροπη ανάπτυξη, η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, ο διαρκής ανοικτός διάλογος με την κοινωνία, η ρήξη με το πελατειακό κράτος.

Η Δημοκρατική Παράταξη πιστεύει και υπηρετεί τη σύνθεση, τον διάλογο και την πολιτική σταθερότητα. Στόχος του Κινήματος επίσης είναι η δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,  κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στην Κύπρο.

Κυπριακό Πρόβλημα

Το Κίνημα πιστεύει στην ανάγκη λύσης με βάση τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών  και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκει την εξεύρεση μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης που θα δίνει προοπτική, ασφάλεια και ευημερία σε όλους τους κατοίκους της Κύπρου και θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της χώρας μας καθώς και θα διασφαλίζει τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών.

Η Δημοκρατική Παράταξη υποστηρίζει ότι η μόνη λύση που προσφέρεται υπό τις περιστάσεις είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ), η οποία, όμως θα διασφαλίζει την πρακτική εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών, της διακίνησης, δηλαδή προσώπων, της διακίνησης αγαθών, της εγκατάστασης και της απόκτησης περιουσίας. Με την πρακτική εφαρμογή των βασικών ελευθεριών διασφαλίζεται και η συμβατότητα της λύσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κινήματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω βασικές πολιτικές θέσεις και εντός των πλαισίων αυτών , μπορεί να αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους στόχους, την μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της εφαρμογής του.

3.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση. Η Κεντρική Επιτροπή αφού το εγκρίνει αποφασίζει για την παραπομπή του στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κινήματος , δίνεται η δυνατότητα υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού Προγράμματος του Κινήματος. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί και σε όλα τα απλά μέρη του Κινήματος μέσω της ιστοσελίδας του Κινήματος ή/και με άλλα μέσα.

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

4.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής κρισιμότητας δύναται να πραγματοποιηθεί κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κινήματος.

4.2 Την πραγματοποίηση του κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ

5.1  Μέλος στη Δημοκρατική Παράταξη  μπορεί να γίνει κάθε Κύπριος πολίτης καθώς και κάθε πολίτης χώρας – μέλους της ΕΕ ή άλλου κράτους που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Κύπρο, εφόσον είναι ηλικίας δεκαεπτά (17) ετών και άνω, αποδέχεται τις αρχές του Κινήματος και δεν είναι μέλος άλλου κυπριακού κόμματος. Η εγγραφή του μέλους γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Κινήματος ή γραπτή αίτηση στα γραφεία του Κινήματος.

5.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών:

 1. Τα μέλη της Δημοκρατικής Παράταξης είναι πρώτα από όλα ενεργοί πολίτες. Συμμετέχουν στο σύνολο της πολιτικής ζωής του Κινήματος: εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα, συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων του Κινήματος.
 2. Τα μέλη προωθούν τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος και αγωνίζονται για την ενδυνάμωσή του. Η πολιτική και γενικότερη στάση τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές του Κινήματος και όλες τις ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού.
 3. Από την πλευρά της η Δημοκρατική Παράταξη οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε μέλος το δικαίωμα συμμετοχής στη διεκδίκηση αιρετών θέσεων και την ανάδειξή του μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το Καταστατικό.

 5.3. Εκπροσώπηση Μελών:

Η Δημοκρατική Παράταξη οφείλει να διασφαλίζει την αναλογικότερη δυνατή εκπροσώπηση των μελών της καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των επαρχιών της Κύπρου στα όργανά του.

5.4. Δίκτυα

Τα Μέλη δύνανται να οργανώνονται σε ομάδες ή/και επιτροπές για συζήτηση θεματικών ή/και πολιτικών ή/και διοργάνωση  εκδηλώσεων ή/και συντονισμό δράσεων. Τα Δίκτυα λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις ή/και κανονισμούς που αποφασίζονται από την ηγεσία του Κινήματος.

5.5 Τοπικές Επιτροπές

Το Κίνημα οργανώνεται σε τοπικό επίπεδο σε Τοπικές Επιτροπές , με βάση τον τόπο κατοικίας και δραστηριοποίησης των μελών του. Κάθε Τοπική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέσεις, αλλά και δράσεις τοπικού ενδιαφέροντος απευθείας στα κεντρικά όργανα του Κινήματος.

Σε τοπικό επίπεδο μπορούν να λειτουργούν και θεματικές ή επαγγελματικές κοινότητες μελών μετά από έγκριση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

5.6 Οικονομικές υποχρεώσεις μελών:

Τα μέλη συνδράμουν οικονομικά τη Δημοκρατική Παράταξη. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από τον Οργανωτικό Γραμματέα, μετά από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Επιπλέον, τα μέλη οφείλουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να ενισχύουν το Κίνημα με την πώληση λαχνών και με άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές θα καθορίζονται κάθε φορά από το Κίνημα.

5.7 Απώλεια της ιδιότητας του μέλους:

Επέρχεται είτε οικειοθελώς, με απλή δήλωσή του μέλους που γνωστοποιείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο Κίνημα, είτε κατόπιν ολοκλήρωσης των πειθαρχικών διαδικασιών ως και το Καταστατικό ορίζει. Η απόφαση περί διαγραφής αναστέλλει άμεσα την ιδιότητα του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Πόροι του Κινήματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων, χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων  που συνάδουν με τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο
 4. Διοικούσα Επιτροπή
 5. Εκτελεστική Επιτροπή
 6. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 7. Δίκτυα
 8. Τοπικές Επιτροπές

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

8.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό όργανο του Κινήματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

Πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και εκλέγει τους αξιωματούχους του Κινήματος (Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας) και τα αιρετά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

8.2 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κινήματος, που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εργασιών της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης(Εξαιρουμένης της Ιδρυτικής Συνελεύσεως και της 1ης εκλογικής τοιαύτης) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

8.3 Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης δύναται να λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς που αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή. Οι εκλογικές διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές επιτροπές. Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

8.4 Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής , για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

9.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό όργανο του Κινήματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται τακτικά δύο φορές στη διάρκεια της τετραετούς θητείας των κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κινήματος, δηλαδή κάθε δύο χρόνια. Μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την πραγματοποίηση της  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και στο μέσο της τετραετούς θητείας. Έχει σαφές πολιτικό περιεχόμενο και χαρακτήρα απολογισμού δράσης και ελέγχου πεπραγμένων.

9.2 Προκηρύσσεται από την Διοικούσα Επιτροπή η οποία καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.

Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του  Κινήματος.

9.3 Σύνθεση

Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν:

 1. τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
 2. οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα μέλη των Σχολικών Εφορειών και οι εκλεγμένοι προέδροι και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων που είναι μέλη του Κινήματος,
 3. οι Επικεφαλείς των Δικτύων του Κινήματος
 4. οι Προέδροι των Τοπικών Επιτροπών,
 5. τα μέλη των Επιτροπών/Κλαδικών Οργανώσεων/Τομέων Πολιτικής που συστήθηκαν ως το Άρθρο 19 του Καταστατικού ορίζει
 6. τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών/ Οργανώσεων/ Συμβουλίων κ.ά που συστήθηκαν ως το Άρθρο 31 ορίζει
 7. τρεις αντιπρόσωποι της Οικονομικής Επιτροπής και οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
 8. Κατόπιν σχετικής απόφασης δύνανται να συμμετάσχουν εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι της βάσης του Κινήματος, με τους όρους και τη διαδικασία που θα καθορίσει η Διοικούσα Επιτροπή.

Συμμετέχουν ex officio επίσης: οι πρώην και νυν αξιωματούχοι που είναι μέλη του Κινήματος, καθώς και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κινήματος που εκλέγηκαν από Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κινήματος, Αναπληρωτές Προέδροι, Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς) πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κινήματος, οι Πρόεδροι και τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του Κινήματος.

9.4 Αρμοδιότητες

Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:
 • Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κινήματος για την επόμενη διετία.
 • Την Έκθεση Δράσης της   περασμένης διετίας  που  καταθέτει  ο  Γενικός  Γραμματέας  του Κινήματος.
 1. Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κινήματος.
 2. Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της Οικονομικής Επιτροπής και την   Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών του Κινήματος.
 3. Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
 4. Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν καθορίζει διαφορετικά το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.

9.5 Ειδικοί Κανονισμοί

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του παρόντος Καταστατικού, τις τελικές αποφάσεις για την οργάνωση, τελική σύνθεση και ημερήσια διάταξη του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου έχει η  Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

10.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κινήματος  ή την Διοικούσα Επιτροπή και ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του, που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.

10.2    Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

11.1 Συγκαλείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κινήματος καθώς και την ανάπτυξη διαλόγου του Κινήματος με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

11.2 Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.

11.3 Η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει την Ημερήσια Διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

12.1 Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.

12.2 Σύνθεση

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον 100 αιρετά ή ex officio μέλη ως εξής :

 1. Από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Από τους    Βουλευτές και   Ευρωβουλευτές   του Κινήματος καθώς και τους Δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους μέλη του  Κινήματος .
 3. Από 15 μέλη του Κινήματος που είναι μέχρι 40 ετών.
 4. Τους επικεφαλείς των Επιτροπών/Οργανώσεων/Συμβουλίων κλπ που συστήθηκαν με βάση τα άρθρα 19 και 31 του Καταστατικού.
 5. Από αριθμό μελών του Κινήματος από κάθε επαρχία. Όλες οι Επαρχίες θα πρέπει να έχουν αναλογική εκπροσώπηση στην Κεντρική Επιτροπή. Με σχετικό κανονισμό θα ορίζεται ο αριθμών των μελών από κάθε επαρχία που μπορούν να εκλεγούν στην Κεντρική Επιτροπή.

12.3 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας φροντίζουν για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Διοικούσας Επιτροπής και κυκλοφορούν τα πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία.

12.4 Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανελλιπώς κάθε δίμηνο. Συγκαλείται από την Εκτελεστική Επιτροπή υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα.

12.5 Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Επιτροπή ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το 25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η έκτακτη σύγκλησή της.

12.6 Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το  ήμισυ  τουλάχιστον των   εν   ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη  συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια  ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3              τουλάχιστον των εν  ενεργεία  μελών της, αποτελούν απαρτία.

12.7 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων σύμφωνα με τις πρόνοιες   άλλων άρθρων του  Καταστατικού.  Η ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από το 25% των    παρόντων μελών, οπότε  διεξάγεται μυστική.

12.8 Αρμοδιότητες

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή προκηρύσσει την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση και καθορίζει την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των κεντρικών αξιωματούχων και των μελών των κεντρικών συλλογικών οργάνων που εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 2. Προκηρύσσει το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο και εγκρίνει την ημερήσια διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του προσυνεδριακού υλικού διά του Γενικού Γραμματέα προς τις Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κινήματος.
 3. Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κινήματος και την Έκθεση Δράσης.
 4. Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών του Κινήματος.
 5. Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κινήματος με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
 6. Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του Κινήματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των οικονομικών ελεγκτών του Κινήματος που παραπέμπεται στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κινήματος με βάση την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους λογαριασμούς.
 7. Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, των Δικτύων και των άλλων Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του  Κινήματος , κεντρικών,   επαρχιακών ή τοπικών.
 8. Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
 9. Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών.
 10. Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
 • Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής αξιωματούχων του Κινήματος που εκλέγονται από ανώτερα συλλογικά όργανα του Κινήματος.
 • Τη διαδικασία επιλογής  κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση   των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών Σχολικών Εφοριών.
 • Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού δημοψηφίσματος.
 • Τη λειτουργία των Επιτροπών/Κλαδικών Οργανώσεων και Τομέων Πολιτικής που τα Άρθρα 19 και 31 ορίζουν.
 1. Εφταμελής υποεπιτροπή της  Διοικούσας Επιτροπής  ενεργεί  σαν δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως το Άρθρο 32 του Καταστατικού ορίζει.
 2. Εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που  ο Πρόεδρος του Κινήματος δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
 3. Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κινήματος και του Αναπληρωτή του.
 4. Εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κινήματος:
  • Το Βοηθό Γενικό Γραμματέα
  • Το Βοηθό Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα
  • Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων
  • Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων
  • Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  • Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  • Το Γραμματέα Αθλητισμού
  • Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων

Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές των πιο πάνω αξιωματούχων, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το Καταστατικό, καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή.

 1. Πληρώνει με εκλογή τις θέσεις του  Αναπληρωτή  Προέδρου, Αντιπροέδρου,  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση στην οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 2. Κάθε χρόνο η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των αξιωματούχων του Κινήματος.
 3. Μεταβατική Διάταξη αναφορικά με τη Διοικούσα Επιτροπή:

Κατά την Ιδρυτική συνέλευση της Δημοκρατικής Παράταξης, η Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη, τουλάχιστον από εκατό μέλη, θα εκλεγεί, προκειμένου να οδηγήσει την παράταξη στο 1ο Εκλογικό Συνέδριο και/η στο επόμενο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο και/ή στο 1ο Καταστατικό Συνέδριο.

Η Διοικούσα Επιτροπή θα έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα της λειτουργίας, της  διοίκησης και της οργάνωσης της Παράταξης σε όλα τα νομικοπολιτικοοικονομικά ζητήματα που θα αφορούν στην Παράταξη, μέχρι την πραγματοποίηση του 1ου εκλογικού συνεδρίου.

Επιπλέον, ο κατάλογος  των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θα παραμείνει ανοικτός δια περίοδο επτά (7) ημερών από την ημερομηνία του Ιδρυτικού Συνεδρίου, προκειμένου όποιο μέλος του Κινήματος το επιθυμεί να προσθέσει τα στοιχεία του, προκειμένου να συμπληρωθεί τελεσιδίκως.

Η μεταβατική Διοκούσα Επιτροπή θα διορίσει ή/και εκλέξει τους αξιωματούχους και τα σώματα εκείνα που απαιτείται έτσι ώστε να υπάρχει άμεση και πλήρης λειτουργία της παραταξης.

 

ΑΡΘΡΟ 13:   ΠΟΛΙΤΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ

13.1  Η Εκτελεστική Επιτροπή, δύναται να διορίσει ή/και να εκλέξει τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής με σκοπό την υποβοήθηση της λειτουργίας του Κινήματος.

13.2  Των συνεδριών της Πολιτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κινήματος ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εάν ο πρώτος κωλύεται ή απουσιάζει.

13.4        Αρμοδιότητες:

 1. Ενημερώνεται πάνω στις εξελίξεις του εθνικού θέματος και του εσωτερικού μετώπου και ανταλλάσει απόψεις.
 2. Εκτιμά τις πολιτικές εξελίξεις και την πορεία υλοποίησης των στόχων του Κινήματος και παίρνει αποφάσεις σχετικά με όσα εμπίπτουν στα πλαίσια της γραμμής που καθορίσθηκε.
 3. Συντονίζει σε παγκύπρια κλίμακα τη δράση και τις δραστηριότητες του Κινήματος στον οργανωτικό και διαφωτιστικό τομέα.
 4. Προβαίνει σε ανασκόπηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό δράσης κατά επαρχία και διατυπώνει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
 5. Διαπιστώνει το βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων και των προγραμμάτων του Κόμματος και λαμβάνει ανάλογες αποφάσεις.
 6. Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτή από την Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 14:   ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14.1   Η  Εκτελεστική Επιτροπή είναι  το  Εκτελεστικό  Όργανο της Διοικούσας Επιτροπής και γενικότερα του Κινήματος.

14.2        Σύνθεση

Στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχουν:

 1. Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
 2. 15 αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες και τουλάχιστον τρία μέλη είναι μέχρι 40 ετών.
 3. Πρώην Πρόεδροι του Κινήματος
 4. Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του Κινήματος.
 5. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και οι Ευρωβουλευτές του Κινήματος.
 6. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κινήματος (ένας ανά γεωγραφική επαρχία).
 7. Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κινήματος

14.3   Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του Κινήματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή ως πλήρες μέλος.

14.4        Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού και άλλοι αξιωματούχοι του Κινήματος ή/και εκπρόσωποι των Δικτύων του Κινήματος που θα προσκαλούνται από το Εκτελεστικό Γραφείο.

14.5        Λειτουργία

 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται το αργότερο 30 ημέρες μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
 2. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αναλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς ευθύνης.
 3. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
 4. Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που θεσπίζει η Διοικούσα Επιτροπή.

14.6        Αρμοδιότητες

Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

 1. Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
 2. Εκτιμά τη γενική  κατάσταση και  λαμβάνει αποφάσεις για  την κομματική γραμμή  μέσα στα πλαίσια  των αρχών του Κινήματος και των εισηγήσεων των Δικτύων του Κινήματος.
 3. Ετοιμάζει και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Διοικούσα Επιτροπή Ειδική Πολιτική Έκθεση          πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις της.
 4. Προτείνει στην Διοικούσα Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του Κινήματος.
 5. Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
 6. Καταρτίζει το Προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος  του Κινήματος σε συνεργασία ή/και κατόπιν διαβούλευσης με τα Δίκτυα  του Κινήματος που κρίνονται ως απαραίτητο να εμπλακούν.
 7. Επιλέγει / εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κινήματος:
 • Τον Οικονομικό Διαχειριστή και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 • Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών.
 • Επικυρώνει τα έξι πρόσωπα που στελεχώνουν το Οργανωτικό Γραφείο
 • Τα μέλη των Επιτροπών/Κλαδικών Οργανώσεων και Τομέων Πολιτικής ως το Άρθρο 19 ορίζει.
 1. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού που ορίζει διαφορετικά, καταρτίζει τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Διοικούσα Επιτροπή για ψήφιση.
 2. Εισηγείται στην   Διοικούσα   Επιτροπή τη σύσταση   οποιασδήποτε Επιτροπής  ή  Επιτροπών με      συμβουλευτική ιδιότητα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία      του κομματικού μηχανισμού.
 3. Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κινήματος που δεν είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή/και εκπροσώπους των Δικτύων του Κινήματος να παραστούν σε συνεδρία που μελετά θέματα της αρμοδιότητάς τους.
 4. Λογοδοτεί στην Διοικούσα Επιτροπή.
 5. Πενταμελής υποεπιτροπή της Εκτελεστικής Επιτροπής ενεργεί σαν πρωτοβάθμιο Συμβούλιο. Ως το Άρθρο 32 του Καταστατικού ορίζει.

14.7   Η Εκτελεστική Επιτροπή φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της κυβέρνησης ή και  αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

14.8            Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία της Εκτελεστικής Επιτροπής.

14.9           Η Εκτελεστική Επιτροπή επιλέγει τα  κομματικά  μέλη που  εκπροσωπούν το Κίνημα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γραμματεία της Εκτελεστικής Επιτροπής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο από τα αιρετά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής, οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.

ΑΡΘΡΟ 16:   ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ

16.1    Οι βουλευτές του Κινήματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.

16.2    Αρμοδιότητες

 1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και εφαρμογής της πολιτικής του Κινήματος στα πλαίσια της Βουλής των Αντιπροσώπων.
 2. Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των αρχών και των αποφάσεων του Κινήματος και αγωνίζεται για την υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
 3. Δραστηριοποιείται σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κινήματος για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του λαού.
 4. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα τους όρους εργοδότησής του και τα καθήκοντά του.
 5. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει  τακτικά  κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν  παρίσταται ανάγκη.
 6. Λογοδοτεί στην Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 17:  ΔΙΚΤΥΑ

17.1        Με τις διαδικασίες και τους Κανονισμούς που αποφασίζει η Διοικούσα και η Εκτελεστική Επιτροπή, συγκροτούνται Δίκτυα με ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική, κοινωνική,  οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της  Κυβέρνησης ή  και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες  πτυχές  της ζωής του τόπου. Τα Δίκτυα έχουν το δικαίωμα ελεύθερα να προωθούν γραπτές απόψεις / εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα θέματα αυτά.

17.2        Στα Δίκτυα δύνανται να συμμετέχουν και πολίτες που δεν είναι Μέλη του Κινήματος .

ΑΡΘΡΟ 18:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18.1        Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία της Εκτελεστικής Επιτροπής και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κινήματος,  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κινήματος, την κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του Κινήματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και λογιστικών βιβλίων του Κινήματος σε  παγκύπρια κλίμακα.

18.2        Η Επιτροπή είναι 15μελής, με δικαίωμα της Διοικούσας Επιτροπής να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία  της είναι τετραετής.

18.3 Η Οικονομική Επιτροπή λειτουργεί με Κανονισμό που συντάσσει η Διοικούσα Επιτροπή. Ελλείψει οποιουδήποτε Κανονισμού, η Οικονομική Επιτροπή υπόκειται για οποιοδήποτε θέμα στην Διοκούσα Επιτροπή.

18.4       Αρμοδιότητες

 1. Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του Κινήματος και τον καταθέτει προς έγκριση  στην  Κεντρική  Επιτροπή προς την οποία είναι υπόλογη.
 2. Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κινήματος, τους αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κινήματος.
 3. Εποπτεύει την κανονική λειτουργία του Λογιστηρίου του Κόμματος και ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του Κόμματος.
 4. Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Διευθυντή του Κινήματος.
 5. Υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,  ‘Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κινήματος.
 6. Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Διοικούσα Επιτροπή τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κινήματος προς συζήτηση και έγκριση.
 7. Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό  για τους επόμενους 12 μήνες.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

19.1 Το Κίνημα δύναται να οργανώνεται σε πολιτικό επίπεδο σε Επιτροπές και σε Τομείς Πολιτικής. Τα μέλη της Δημοκρατικής Παράταξης,  εφόσον το επιθυμούν και έχουν σχετική επιστημονική γνώση και εμπειρία, μπορούν, πέρα από τη συμμετοχή τους σε τοπικές ομάδες, να συμμετέχουν και σε Τομείς Πολιτικής. Οι εκάστοτε Επιτροπές ή/και Κλαδικές Οργανώσεις ή/και Τομείς Πολιτικής ορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή ή/και την Εκτελεστική Επιτροπή.

19.2 Οι Επιτροπές ή/και οι Τομείς Πολιτικής ασχολούνται με τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών θέσεων καθώς και με την παρακολούθηση των αντίστοιχων πολιτικών προτάσεων και τοποθετήσεων των κομμάτων, των κυβερνήσεων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19.3 Οι επικεφαλείς των Επιτροπών/Οργανώσεων και Τομέων Πολιτικής  που προβλέπονται στο παρών άρθρο είναι ex officio μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

19.4 Τα μέλη των Επιτροπών/Οργανώσεων και Τομέων Πολιτικής που προβλέπονται στο παρών άρθρο δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο που το άρθρο 9 ορίζει.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΘΡΟ 20:   ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ  ΤΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 1. Πρόεδρος
 2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
 3. Αντιπρόεδρος
 4. Γενικός Γραμματέας
 5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
 6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
 7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
 8. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
 9. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 21:  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

21.1        Ο Πρόεδρος του Κινήματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.

Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει Πρόεδρο η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

21.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κινήματος για υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξη μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κινήματος κενωθεί ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξη μηνών, συγκαλείται Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση , ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της θέσης.

21.3        Αρμοδιότητες

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κίνημα.
 2. Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κινήματος σε όλους του τομείς.
 3. Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κινήματος ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
 4. Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και  του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο  Καταστατικό.
 5. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κινήματος.
 6. Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον Αναπληρωτή  Πρόεδρο.
 7. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης του Καταστατικού, έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε μέλη του Κινήματος την ανάληψη οποιουδήποτε ad hoc ρόλου σε σχέση με την εκπροσώπηση και λειτουργία του Κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 22:  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

22.1 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κινήματος.

22.2 Αναπληροί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των συνήθων καθηκόντων              του.

ΑΡΘΡΟ 23:  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

23.1 Είναι μέλος των  Συλλογικών Οργάνων του Κινήματος όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

23.2 Καθήκοντα Αντιπροέδρου

 • Βοηθά τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κινήματος.
 • Αναλαμβάνει την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του συστήματος παραγωγής πολιτικής και ενημερώνει με τακτικές εκθέσεις / αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή όπου λογοδοτεί.

ΑΡΘΡΟ  24:   ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

24.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κινήματος έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες  

 1. Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου και με τη συνεργασία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα το Κεντρικό Μητρώο Μελών του   Κινήματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών  Μητρώων Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές
 2. Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κινήματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια  διάταξη  κάθε συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το Καταστατικό και οι Ειδικοί κανονισμοί.
 3. Σε συνεργασία με το Βοηθό Γενικό Γραμματέα φέρει την  ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων  των   Κεντρικών Συλλογικών  Οργάνων του Κινήματος.
 4. Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων του Κινήματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά του κομματικά όργανα και ελέγχει την εφαρμογή τους.
 5. Διατηρεί άμεση λειτουργική επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές του Κινήματος και φροντίζει για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία τους.
 6. Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του Κινήματος.
 7. Από κοινού με το Γενικό Διευθυντή του Κινήματος εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή  τη διενέργεια   πληρωμής των κομματικών δαπανών και συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
 8. Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κινήματος.
 9. Υποβάλλει προς   τα  αρμόδια  όργανα   προτάσεις  για  λήψη  αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
 10. Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο Επιτροπές Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα με σκοπό την πλαισίωση και υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου τους.
 11. Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από το Βοηθό Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 25:   ΓΕΝΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

25.1        Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

 1. Είναι υπεύθυνος για  την  οργάνωση του Κινήματος.  Καταρτίζει το Γενικό  Οργανωτικό Σχέδιο το οποίο,  μετά την έγκριση του  από την Κεντρική Επιτροπή,  προωθεί δια των αρμοδίων  κομματικών οργάνων  προς  υλοποίηση.
 2. Βρίσκεται σε στενή επαφή με τα Δίκτυα, τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
 3. Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των  οργανωτικών  προγραμμάτων  του Κινήματος.
 4. Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση προς την Διοικούσα Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών Οργανωτικών Προγραμμάτων.
 5. Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό Γραφείο επικυρώνει τα 6 πρόσωπα που στελεχώνουν  το Οργανωτικό Γραφείο.
 6. Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του Γενικού   Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 26:  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

26.1        Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κινήματος είναι μέλος της Βουλής, αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.

26.2        Εάν ο Πρόεδρος του Κινήματος αναδειχθεί  Πρόεδρος της Βουλής πράγμα που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η Διοικούσα Επιτροπή.

26.3        Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του ζητηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή Έκθεση Δράσης της Ομάδας.

26.4        Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει  τις θέσεις του Κινήματος στην Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.

26.5        Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 27:   ΒΟΗΘΟΣ   ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

27.1        Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας εκλέγεται από την Διοικούσα Επιτροπή για τετραετή θητεία.

27.2        Μετέχει στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το Καταστατικό.

27.3.      Αρμοδιότητες

 1. Βοηθά το Γενικό  Γραμματέα  στην προετοιμασία και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κινήματος και τον αντικαθιστά σε περίπτωση απουσίας.
 2. Ειδικότερα ασκεί καθήκοντα που του κατανέμει το Εκτελεστικό Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 28:    ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

28.1        Ο Βοηθός Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας εκλέγεται από την Διοικούσα Επιτροπή για τετραετή θητεία.

28.2        Μετέχει στα συλλογικά όργανα του Κινήματος,  όπως προνοεί το Καταστατικό.

28.3.      Αρμοδιότητες

 1. Βοηθά το Γενικό   Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστά το Γενικό Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
 2. Ειδικότερα ασκεί καθήκοντα που του αναθέτει την Εκτελεστική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού  Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 29:  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

30.1        Η  Διοικούσα  Επιτροπή  εκλέγει  ύστερα από   πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής  δύο  μέλη του Κινήματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του Κινήματος για τετραετή  θητεία εκ των  οποίων  ο   ένας  είναι εγκεκριμένος ελεγκτής.

30.2        Η θέση του Οικονομικού  Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο κομματικό αξίωμα.

30.3        Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του Κινήματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Διοικούσα  Επιτροπή και στο Τακτικό Παγκύπριο  Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη τετραετία.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31:   ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ / ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 1. Η Δημοκρατική Παράταξη δύναται με τον τρόπο και την διαδικασία που θα κρίνει η Διοικούσα Επιτροπή να προχωρήσει στην σύσταση και λειτουργία Επαρχιακών Επιτροπών, Κλαδικών Οργανώσεων, Συμβουλίων Νεολαίας ,Γυναικών-Φοιτητών και Επιστημονικών Ομάδων.
 2. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών διορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή.
 3. Τους Κανονισμούς λειτουργίας των Συμβουλίων και των Επιστημονικών Ομάδων, τους καθορίζει η Διοικούσα Επιτροπή.
 4. Οι επικεφαλείς των Επιτροπών/Συμβουλίων/Οργανώσεων και Επιστημονικών Ομάδων  που προβλέπει το παρών άρθρο είναι ex officio μέλη της Διοικούσα Επιτροπής.
 5. Επίσης, το Κίνημα , κατόπιν απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει Οργανώσεις στο Εξωτερικό ή/και οποιεσδήποτε Επιτροπές ή/και Φοιτητικές Οργανώσεις ή/και Ομάδες ή/και Συμβούλια κρίνει απαραίτητο.
 6. Τα μέλη των Συμβουλίων/Οργανώσεων και Ομάδων που προβλέπονται στο παρών άρθρο δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο που το άρθρο 9 ορίζει.

 

ΑΡΘΡΟ 32:  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

32.1 Σε περίπτωση οποιουδήποτε παραπόνου ή/και αναφοράς ή/και καταγγελίας για τη συμπεριφορά και τη δράση μέλους του Κινήματος, αρμόδια όργανα να την εκδικάσουν είναι το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Νοείται ότι μέλος παραπέμπεται στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής ή της Εκτελεστικής Επιτροπής ή απευθείας του Προέδρου του Κινήματος.

32.2 Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Η Εκτελεστική Επιτροπή διορίζει πέντε από τα μέλη του ως το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Κινήματος.

Τα πέντε αυτά μέλη εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής.  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.

Η πειθαρχική εξουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής διά της πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών  λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του Κινήματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης. Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η έρευνα διεκπεραιωθεί.

32.3 Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου  μπορούν να εφεσιβληθούν  από το ενδιαφερόμενο                μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών  από της κοινοποιήσεως σ΄αυτόν ή  από της δημοσιεύσεως  της απόφασης.

Έφεση υποβάλλεται  στην Διοικούσα Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή  από επτά μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και δύναται  να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.

Τα επτά μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία της Διοικούσας Επιτροπής.

Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.

Νοείται πως σε περίπτωση που μέλος του Πρωτοβάθμιου ή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.

Η πειθαρχική διαδικασία θα πρέπει να διέπεται από το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης.

32.3 Πειθαρχικά Αδικήματα

 1. Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των Κανονισμών Λειτουργίας του Κινήματος.
 2. Η συμπεριφορά μέλους που  μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει την αξιοπρέπεια του Κινήματος.
 3. Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του Κινήματος.

32.4 Πειθαρχικές Ποινές

Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του πειθαρχικού  αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:

 1. Σύσταση.
 2. Προφορική επίπληξη.
 3. Γραπτή επιτίμηση.
 4. Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή.
 5. Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του.
 6. Διοικούσα Αποβολή.
 7. Αποβολή.

ΑΡΘΡΟ 33:  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

33.1        Οι πολιτικές αποφάσεις του Κινήματος για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας λαμβάνονται  από την Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος, που συνέρχεται μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, είτε αυτεπάγγελτα.

33.2        Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Διοικούσα Επιτροπή ρυθμίζουν τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών, των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.

33.3        Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές,Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των  μητρώων  του Κόμματος βάση κανονισμών που θα εκδίδει την Εκτελεστικής Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 34:  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

34.1    Η  Διοικούσα Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:

 1. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής Αξιωματούχων του Κινήματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
 2. Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και Επαρχιακών.
 3. Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας, με αναφορά των συγκεκριμένων  Αξιωματούχων  που ανήκουν σε κάθε κατηγορία.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΡΘΡΟ 35: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.  Όταν ζητηθεί    μυστική ψηφοφορία από το 10% των συνέδρων σε οποιαδήποτε  Συνέλευση  ή οποιοδήποτε  Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται από  πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή  η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 36: ΚΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οποιοδήποτε ζήτημα δεν καλύπτεται στο Καταστατικό, αρμοδιότητα να το εξετάσει έχει η Διοικούσα Επιτροπή του Κινήματος

ΑΡΘΡΟ 37: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί ως το Άρθρο 10 του Καταστατικού ορίζει σε Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο  με πλειοψηφία των  2/3  των  παρόντων που έχουν δικαίωμα ψήφου,  δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και τους συνέδρους του Κόμματος.