Κατοχύρωση και πιστοποίηση του χαλλουμιού

Η προστασία του εμπορικού σήματος του οποιουδήποτε προϊόντος μιας χώρας είναι ζωτικής σημασίας για την εμπορική θέση και προστασία του προϊόντος στο εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και για το χαλλούμι, ένα παραδοσιακό προϊόν ταυτισμένο με την Ιστορία της Κύπρου.

Με τη συνεχιζόμενη εκκρεμότητα σε σχέση με την κατοχύρωση και πιστοποίηση του χαλουμιού ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), έχουμε ανοίξει, δυστυχώς την όρεξη στους ενδιαφερόμενους εκτός Κύπρου να διεκδικούν το εθνικό μας προϊόν ως δικό τους.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως το χαλλούμι αφορά όλους και δεν έχει κανένας το δικαίωμα να το εκμεταλλεύεται ως εργαλείο εξυπηρέτησης των όποιων συμφερόντων.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλα τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη ότι σε αυτή την εθνική προσπάθεια δεν χωρούν ούτε εγωισμοί ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε ιδιοτέλειες. Η κατοχύρωση του χαλλουμιού ως Προϊόν Προστατευόμενης Προέλευσης, θα πρέπει να είναι άμεση και στοχευμένη εθνική επιταγή.

 

21 Οκτωβρίου, 2019