Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Μας λυπεί ιδιαίτερα η συντήρηση της αντιπαράθεσης και η συνεχής υπόσκαψη του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, το οποίο έχει αποδειχθεί ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας του τόπου.

Δυστυχώς, και αυτό δεν μπορεί κανένας να το παραγνωρίσει, υπήρξαν υπερβολές και καταχρήσεις που προκαλούν τεράστια ζημιά στην εικόνα και στην οικονομία της Κύπρου και προκαλούν εντυπώσεις που δεν μας τιμούν ως κράτος.

Το κράτος οφείλει να προχωρήσει στην άμεση ανάκληση των προβληματικών πολιτογραφήσεων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την περαιτέρω βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου και αυστηροποίηση των κανονισμών, χωρίς ενδοιασμούς και καθυστέρηση.

Ιδιαίτερα για το Επενδυτικό Πρόγραμμα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται από κανένα η όλη συμβολή του στην ανάπτυξη του τόπου με τη διατήρηση μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας και την εισροή πολύτιμων πόρων που επιτρέπουν τη δημιουργία υψηλών προοπτικών και για τη συνέχεια.

Σε μια περίοδο κατά την οποία παρατείνεται η αγωνία και η ανησυχία για τις συνέπειες από την πανδημία του κορωνοϊού, οφείλουν άπαντες με ευθύνη και σοβαρότητα να συμβάλουν στην στήριξη της οικονομίας χωρίς να θέτουν τα πρόσκαιρα μικροπολιτικά παίγνια πάνω από το καλό της πατρίδας και του λαού.

 

2 Σεπτεμβρίου, 2020