Λογότυπο Δημοκρατικής παράταξης

Τα αρχικά γράμματα της Δημοκρατικής Παράταξης εμφανίζονται το Δ με μπλε χρώμα και το Π με πορτοκαλί. Με την μοντέρνα μορφή των αρχικών γραμμάτων αναδεικνύεται το βασικό πολιτικό στίγμα της Δημοκρατικής Παράταξης, που είναι πρωτίστως ανθρωποκεντρικό.

Περισσότερο έκδηλη είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο γράμμα Π, το οποίο διαμορφώνεται εντονότερα με την παρουσία της ανθρώπινης φιγούρας, από τα ανοικτά χέρια της οποίας αναδύεται το μήνυμα της αλληλεγγύης, της ανθρώπινης συνύπαρξης , της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας.

Ο πυρσός, τέλος, μαζί με τον ανθρώπινο παράγοντα, αφορούν δυο συνυπάρχοντα στοιχεία, άρρηκτα δεμένα από την αρχαιότητα, των οποίων η αρμονικότητα στέλλει  το μήνυμα της ελπίδας, της ευημερίας και της προόδου!