Με ιδιαίτερη χαρά συνάντησα σήμερα Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων και Δημοσίων Υπηρεσιών Κύπρου ΣΕΚ