Νέα δέσμη μέτρων στήριξης της οικονομίας

H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θεωρεί πως το νέο πακέτο οικονομικών μέτρων στήριξης της οικονομίας που ανακοινώθηκε σήμερα κινείται στην ορθή κατεύθυνση και αποτελεί συνέχεια της ίδιας φιλοσοφίας με τα προηγούμενα πακέτα.

Αναμφίβολα – αν το επέτρεπαν τα δημόσια οικονομικά – θα ήταν πιο ωφέλιμο και παραγωγικό εάν διοχετεύονταν περισσότεροι και πιο στοχευμένοι πόροι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Παρόλα αυτά και αυτή η δέσμη μέτρων μπορεί να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στην αντιμετώπιση των κοινωνικοικονομικών συνεπειών από την πανδημία και στην στήριξη των εργαζομένων.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θεωρεί πως παρά τις σημερινές εξαγγελίες της νέας δέσμης μέτρων, η ευθύνη του κράτους δεν περιορίζεται μέχρι εδώ. Και τούτο, διότι, οι συνέπειες της πανδημίας είναι, δυστυχώς πολλαπλές και μη προβλέψιμες. Γι’ αυτό και το κράτος οφείλει να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποδοτικότητα των μέτρων και εκεί που κρίνεται αναγκαίο να προωθούνται οι ανάλογες διορθωτικές πολιτικές.

Θέλουμε να ελπίζουμε πως τα δύσκολα έχουν ξεπεραστεί και πως σιγά-σιγά η κυπριακή οικονομία θα επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και σε συνθήκες ευημερίας και προόδου.

17 Ιουνίου, 2020