Νέα μέτρα για το μεταναστευτικό

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ χαιρετίζει τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργού Εσωτερικών για το θέμα του μεταναστευτικού.

Ως πρώτη αντίδραση των όσων έχουν ανακοινωθεί σήμερα, σημειώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση πως αρκετές από τις προτάσεις μας, όπως η ανάγκη σύντμησης του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων πολιτικού ασύλου, η επιτάχυνση των διαδικασιών προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο και ακολούθως των εφέσεων ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έχουν υιοθετηθεί και ενσωματωθεί στην αναθεωρημένη πολιτική.

Όπως πολλές φορές έχουμε πει, το θέμα της μετανάστευσης δεν είναι απλό. Ιδιαίτερα, μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη πως η μεγάλη πλειοψηφία των αιτητών πολιτικού ασύλου δεν δικαιούνται την ιδιότητα αυτή, αφού δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των πολιτικών ή οικονομικών προσφύγων.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και κυρίως από τους μετανάστες πως η διαμονή τους στην Κύπρο, έστω και υπό το καθεστώς του ασύλου, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της θέλησης και των ίδιων να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία, σεβόμενοι τους νόμους, την τάξη και τα ήθη του τόπου μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί άμεσης απέλασης τους όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γερμανία).

Ο κυπριακός λαός είναι φιλόξενος λαός και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια με την ανοχή και το σεβασμό του σε όλους όσους φιλοξενούνται στην Κύπρο. Από την άλλη, όμως δεν μπορεί επ’ άπειρου να γίνεται ανεκτή η γκετοποίηση πολλών περιοχών της Κύπρου.

 

18 Ιουνίου, 2020