Νέα συμφωνία εκμετάλλευσης του κοιτάσματος «Αφροδίτη»

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, σε σχέση με τη νέα συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας Noble – Delek για αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη» η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ σημειώνει ως θετικά σημεία:
⦁ Τον καθορισμό συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξης και αξιοποίησης του κοιτάσματος.
⦁ Τη δυνατότητα που παρέχεται πλέον στην Κυπριακή Δημοκρατία για επανάκτηση του κοιτάσματος σε περίπτωση που η κοινοπραξία δεν εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα.
⦁ Τον καθορισμό των συνολικών εσόδων με βάση τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου.
⦁ Την προοπτική της χώρας να γίνει παραγωγός ΦΑ και εναλλακτική πηγή εφοδιασμού της ΕΕ.

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θα ζητήσουμε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας για περαιτέρω ενημέρωση.