Νέο κύμα κόκκινων δανείων αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα προστασίας των νοικοκυριών

Από την 1η Ιανουαρίου έχει τερματιστεί το μορατόριουμ αναστολής δόσεων προς τα τραπεζικά ιδρύματα με αποτέλεσμα οι δανειακές υποχρεώσεις πολλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων να επανέλθουν στα προ της πανδημίας επίπεδα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα και την ανησυχία για το μέλλον.

Ο κίνδυνος για νέο κύμα κόκκινων δανείων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα -συνεπεία πλέον της υγειονομικής κατάστασης- είναι όχι μόνο υπαρκτός αλλά και ορατός.

Η Κεντρική Τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών οφείλουν να προλάβουν τις εξελίξεις και να δημιουργήσουν ασφαλές πλαίσιο προστασίας όσων δανειοληπτών βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική αδυναμία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Δεδομένου ότι το ίδιο πρόβλημα απασχολεί όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διερευνήσει άμεσα τη δυνατότητα κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να επιτρέψει την αναστολή των δόσεων για ακόμα 6 μήνες, χωρίς να θεωρούνται ως Μη Εξυπηρετούμενα.

Ως Δημοκρατική Παράταξη τονίζουμε ότι σε αυτή την κρίσιμη φάση επιβάλλεται τα τραπεζικά ιδρύματα να προσφέρουν επιλογές αναδιαρθρώσεων,  οι οποίες δεν θα «στραγγαλίζουν» οικονομικά τους πελάτες τους και να αποφευχθεί με αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος το τραπεζικό σύστημα να φορτωθεί με επιπλέον Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια.

Χωρίς εξοντωτικές υπερχρεώσεις, με χρονικό διάστημα αποπληρωμής και ύψος δόσης που να επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση των δανειζόμενων και την επιβίωση των υγιών επιχειρήσεων που χτυπήθηκαν από την υγειονομική κρίση.