Ναι στον εκσυγχρονισμό των Σχολικών Εφορειών, Όχι στην κατάργηση τους

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θεωρεί πως η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει κομβικό και κεντρικό ρόλο στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παρόλα ταύτα, η πρόθεση μετακίνησης των Σχολικών Εφορειών από το κράτος, κάτω από την εποπτεία των νέων Δήμων, δεν μπορεί να ονομάζεται μεταρρύθμιση και σίγουρα δεν μπορεί να υπηρετήσει το ρόλο και την αποστολή τους, όπως αυτή ρυθμίζεται στο Σύνταγμα.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόθεση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών από τις Σχολικές Εφορείες στους Δήμους, αναμένεται ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τα ζητήματα που αφορούν στις σχολικές εφορείες.

Το πιο σημαντικό, όμως  ζήτημα, που αναμένεται να προκύψει είναι πολιτικό. Και αυτό, γιατί με βάση το Σύνταγμα της Δημοκρατίας και τα κληροδοτήματα που διαθέτουν οι Σχολικές Εφορείες με ειδικές ρήτρες, δεν μπορούν να παραχωρηθούν σε κανένα άλλο φορέα για την διαχείριση των εμπιστευμάτων ή υφιστάμενων υποχρεώσεων/δικαιωμάτων.

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θεωρούμε πως αντί της κατάργησης των Σχολικών Εφορειών θα έπρεπε η πολιτεία να προχωρήσει στο ριζικό εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του πλαισίου που διέπει τις σχολικές εφορείες, έτσι ώστε από την μια να διατηρηθεί η ανεξαρτησία τους και από την άλλη να συνεχίσουν να διαδραματίζουν το σημαντικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους έργο.

 

22 Ιουνίου, 2020