Να αποφευχθούν αδικίες και ανισότητες

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας γίνονται αισθητές καθημερινά και όλο πιο έντονα, την ώρα που η απειλή του κορονοϊού δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ έγκαιρα διαπίστωσε και προειδοποίησε για το βάθος και την έκταση της κρίσης και ενθάρρυνε με τις όποιες παρεμβάσεις της, την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα και έγκαιρα στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και υλοποίηση σχεδίων στήριξης προς τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους.

Επομένως δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσουμε την χθεσινή εξαγγελία και του τρίτου πακέτου στήριξης, με το οποίο τερματίζεται η οριζόντια στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που προέβλεπαν τα προηγούμενα πακέτα και γίνεται περισσότερο στοχευμένο.

Αναγνωρίζουμε ότι και το τρίτο πακέτο δεν είναι πανάκεια, αλλά η υπεύθυνη πολιτική στάση πρέπει να το αξιολογεί μαζί με την αναγκαία προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας και στο πλαίσιο της οικονομικής δυνατότητας του κράτους, ώστε να μην κτίζουμε από τη μία και να χαλούμε από την άλλη, κάτι που στο τέλος της ημέρα θα αποβεί και πάλι σε βάρος του μέσου νοικοκυριού και των μη προνομιούχων.

Παράλληλα η Κυβέρνηση θα πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις που αφορούν την υλοποίηση των μέτρων και την προσπάθεια επανεκκίνησης και να παρεμβαίνει διορθωτικά, με γνώμονα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την επιβίωση των επιχειρήσεων μας, κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που μαζί με τους αυτοεργοδοτούμενους αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε από την κυβέρνηση να συμπεριλάβει στο πακέτο μέτρων και ορισμένες άλλες κατηγορίες εργαζομένων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της κρίσης και χρειάζονται την αρωγή του κράτους. Γνώμονας του κράτους πρέπει να είναι η στήριξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη και όχι η δημιουργία ανισοτήτων και διάκριση μεταξύ των εργαζομένων.

Ελπίζουμε και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, στη σταδιακή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και τη διασφάλιση συνθηκών ευημερίας και προόδου για όλους, σε ένα πολιτικό περιβάλλον συναίνεσης και όχι αντιπαράθεσης.

Αναμένουμε να δούμε σύντομα από την Κυβέρνηση και πρόσθετες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πακέτων στήριξης που έχουν εξαγγελθεί. Πέραν των μέτρων για διατήρηση της απασχόλησης, η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε βαθιές τομές όσον αφορά την κρατική μηχανή και τις διαδικασίες της και ειδικά να επιταχύνει την έγκριση μεγάλων επενδύσεων, που θα οδηγήσουν στην αύξηση της εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό και στην αύξηση της απασχόλησης.

 

18 Ιουνίου, 2020