Οι δηλώσεις του Προέδρου Καρογιάν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα

Οι δηλώσεις του Προέδρου Καρογιάν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα μέρος Α
Οι δηλώσεις του Προέδρου Καρογιάν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα full mobile cam