Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας

Η απόφαση των τραπεζών να προχωρήσουν στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων τους στις ορεινές περιοχές, μέσα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της δομής τους, πρέπει να επαναξιολογηθεί.

Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Με την απόφαση των τραπεζών να προχωρήσουν σε κλείσιμο των υποκαταστημάτων τους στις ορεινές περιοχές προωθείται η περαιτέρω αποψίλωση των ορεινών περιοχών και ο κοινωνικός αποκλεισμός των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και των νέων που αποφάσισαν να επαναδραστηριοποιηθούν στα χωριά τους.

Ζητούμε από τις διευθύνσεις του τραπεζών να επανεξετάσουν τις πιο πάνω αποφάσεις τους και να στηρίξουν ενεργά τον πληθυσμό που διαμένει στα ορεινά.

 

16 Σεπτεμβρίου, 2019