Οι κλινήρεις ασθενείς δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας

Είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε στο θέμα του εμβολιαστικού προγράμματος, γιατί η μέχρι σήμερα εφαρμογή του έχει δημιουργήσει, δυστυχώς πολίτες πολλαπλών κατηγοριών.

Μας ανησυχεί το γεγονός πως δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και δεν έχουν συσταθεί ακόμη κινητές μονάδες εμβολιασμού με αποτέλεσμα κλινήρεις ασθενείς να βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα.

Καλούμε τους αρμοδίους να μεριμνήσουν ώστε οι χρόνιοι ασθενείς, οι ανοσοκατασταλμένοι, οι κλινήρεις ασθενείς και όσοι ασθενείς εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου, να εμβολιαστούν έγκαιρα ανεξάρτητα ηλικίας και όπου και αν βρίσκονται.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε εμφαντικά την έκκληση μας προς την κυβέρνηση να ενισχύσουν τις Ομάδες των Επισκεπτών/τριών Υγείας με υποστηρικτικό προσωπικό, ώστε να απελευθερωθούν μονάδες, οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερους συνανθρώπους μας, χωρίς να σχηματίζονται ουρές αναμονής, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγονται.