ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Συνεδρία Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, η 1η συνεδρία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Τα 308 μέλη της Επιτροπής συλλογικά και με ελεύθερο πνεύμα, αφού συζήτησαν, έλαβαν τις πιο κάτω αποφάσεις:

(Α) Σύσταση Επιτροπών για τις πιο κάτω θεματικές ενότητες. Οι εν λόγω επιτροπές έχουν την ευθύνη της εξέτασης σχετικών ζητημάτων και παραγωγής προτάσεων, θέσεων και εισηγήσεων εκ μέρους της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ.

Κυπριακό
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οικονομικών
Υγείας
Άμυνας και Ασφάλειας
Γεωργίας
Περιβάλλοντος
Παιδείας και Πολιτισμού
Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας
Προσφυγικών θεμάτων / Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων
Τουρισμού
Ναυτιλίας
Αθλητισμού
Ευημερίας των ζώων
Δικαιοσύνης – Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Συγκοινωνιών
Τεχνολογία – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία
Εσωτερικών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Επιτροπή Εθελοντισμού
Νεολαίας
Ενέργειας
(Β) Σύνθεση Επαρχιακών με στόχο την Παγκύπρια οργάνωση της Παράταξης στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασίας, προκειμένου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου να ολοκληρωθεί η πλήρης οργανωτική δομή και λειτουργία της Παράταξης.

(Γ) Ευρωεκλογές:

Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα του διαλόγου που διεξήχθη σε Παγκύπριο επίπεδο με τα μέλη και τους φίλους της Παράταξης σε σχέση με το ενδεχόμενο συμμετοχής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ στις επερχόμενες ευρωεκλογές.

Είναι κοινή η θέση μας ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από νέες προτάσεις, νέες θέσεις και νέες προσεγγίσεις για την Κύπρο και τον ρόλο της στην Ευρώπη.

Η Παράταξη μας, ως βασικός και γνήσιος εκφραστής του Κεντρώου χώρου θέλει να αξιοποιήσει τις επερχόμενες ευρωεκλογές ως μια ευκαιρία για να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο και να παρουσιάσει την δική της πρόταση για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες κουράστηκαν από λόγια και συνθήματα και θέλουν πρακτικές λύσεις. Οι ευρωεκλογές δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την μέχρι σήμερα πολιτική τους προέλευση και ιδεολογία, να πάρουν τις αποφάσεις τους και να στείλουν τα μηνύματα τους για την νέα αρχή που χρειάζεται ο τόπος μας.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής αντιλαμβανόμενοι το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί, αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ τη συμμετοχή της Παράταξης στις ευρωεκλογές του 2019 (29 Μαΐου).

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της και άλλα στελέχη όπως προβούν στις απαραίτητες διεργασίες και διαβουλεύσεις με στόχο να καταθέσουν ενώπιον της ολοκληρωμένη πρόταση σύνθεσης του ψηφοδελτίου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.