Ο αντιπρόεδρος των Ηπειρωτών Εξωτερικού υποψήφιος για την Ευρωβουλή – panhellenicpost

Ο αντιπρόεδρος των Ηπειρωτών Εξωτερικού υποψήφιος για την Ευρωβουλή

πηγή https://www.panhellenicpost.com/2019/03/23/219338/