Ο μετασχηματισμός της οικονομίας απαιτεί όραμα

Μετά από μια μαραθώνια σύνοδο κορυφής, οι 27 ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία συνολικού ύψους 750 δις ευρώ, με στόχο την ανάκαμψή της ευρωπαϊκής οικονομίας από την κρίση λόγω της πανδημίας.

Η έγκριση της συμφωνίας αυτής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί σίγουρα μια πολύ θετική εξέλιξη που θα αναφέρεται και ως σταθμός για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απευθείας κατανομή στην Κύπρο από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ανέρχεται στα €1,45 δις, ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ στα €1.3 δις.

Το στοίχημα για την Κύπρο είναι μεγάλο. Πρωταρχικός στόχος είναι, μέσα από τις δυνατότητες που παρέχονται από αυτή τη συμφωνία, να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία αλλαγής του οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου της κυπριακής οικονομίας.

Δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία. Απαιτείται όραμα για την χάραξη ενός μακροχρόνιου και φιλόδοξου σχεδιασμού, ο οποίος θα βοηθήσει στη μετάβαση της Κύπρου στην εποχή της ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θα θέλαμε μέσω του σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών να διοχετευθούν κονδύλια για:

  • Ψηφιοποίηση του τομέα της παιδείας
  • Υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, μέσω της οποίας στοχεύεται η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η προστασία του οικοσύστηματος, της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, καθώς και η επένδυση στην κυκλική οικονομία.
  • Στήριξη των προγραμμάτων για μετατροπή της Κύπρου σε Διεθνές Εκπαιδευτικό και Ιατρικό κέντρο.
  • Προώθηση προγραμμάτων για ανάπτυξη της υπαίθρου, τη βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιών, την προώθηση του αγροτουρισμού και του τομέα της γεωργίας.
  • Παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναζωογόνηση υποβαθμισμένων οικιστικών περιοχών με την κατασκευή και βελτίωση υποδομών άθλησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
  • Εισαγωγή προγραμμάτων στήριξης της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και για στήριξη των ανέργων και προώθηση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης τους.

Η προσπάθεια μετασχηματισμού της οικονομίας απαιτεί όραμα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και κυρίως πολιτική δέσμευση για υλοποίηση και εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων.

Από εμάς εξαρτάται αν θα μείνουμε κολλημένοι στο παρελθόν ή αν θα τα καταφέρουμε να προχωρήσουμε με προοπτική και αισιοδοξία στο μέλλον.

 

22 Ιουλίου, 2020