Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των ΑμεΑ

Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, η σημερινή. Ο δείκτης πολιτισμού μιας δημοκρατικής κοινωνίας αποτυπώνεται στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Ο σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας πρέπει να επιδιώκεται από όλους μας.

Η πολιτεία οφείλει να προωθήσει αποτελεσματικές δράσεις για την ομαλή κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία και να συμμετέχουν ισότιμα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Αυτό, αλλωστε, περιλαμβάνεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Άμεα, την οποία υπέγραψε και η Κύπρος.