Η βία κατά των γυναικών, αποτελεί, ίσως τη πιο συνηθισμένη μορφή έμφυλης βίας. Eίναι ένα φαινόμενο γενικευμένο και πολυσύνθετο, το οποίο αναδείχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, προς το σκοπό αυτό και για να αναδειχθεί η σοβαρότητα και η έκταση του προβλήματος, ο ΟΗΕ, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ατομική υπόθεση ή ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι πρόβλημα διαχρονικό και παγκόσμιο, που αφορά όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς.

Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα και ότι απαιτείται η συνεργασία και κινητοποίηση όλων μας για την αποτελεσματική καταπολέμησή του. Κι αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί όχιμόνο κατασταλτικά, με την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων, αλλά, κυρίως, προληπτικά, με την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων, αντιλήψεων και διακρίσεων.

Ως πολιτεία, ως κοινωνία, ως κοινωνικοί φορείς και ως άτομα, πρέπει να στείλουμε το μήνυμα πως οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας δεν είναι μόνες τους. Η βία κατά των γυναικών μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι κρατικοί μηχανισμοί και κοινωνικές δομές, στις οποίες μπορεί να προσφύγει με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα η γυναίκα που πέφτει θύμα οποιαδήποτε μορφής βίας.

 

25 Νοεμβριου, 2019