Πλατφόρμα για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Χθες ήταν η πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Κάτω από άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να χαρακτηριζόταν ως χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα βοηθούσε τις τράπεζες να πάρουν τα χρήματα που δάνεισαν σε κακούς δανειολήπτες, όμως,  η κοινωνία μας ακόμα υποφέρει από τις τραγικές επιπτώσεις της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης που κτύπησε την χώρα μας, εξ’ υπαιτιότητας και των τραπεζών.

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση, η οποία, δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε από τα θεσμικά όργανα του κράτους. Αντίθετα, μάλιστα, προωθούνται οι εκποιήσεις ως μοναδική λύση του προβλήματος.

Η βασική μας φιλοσοφία είναι η προώθηση και μεγιστοποίηση των αναδιαρθρώσεων, ώστε να επιτευχθεί η φυσική ελαχιστοποίηση των εκποιήσεων.

Οι εκποιήσεις θα έπρεπε να ήταν το βασικό όπλο των τραπεζών, μόνο στις περιπτώσεις των στρατηγικών κακοπληρωτών και όχι για τους πολίτες που ενώ θέλουν να εκπληρώνουν κανονικά τις δανειακές τους υποχρεώσεις, αδυνατούν να το πράξουν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Θέση μας είναι πως αυτοί οι συμπολίτες μας πρέπει να αντιμετωπισθούν επιτέλους ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια.

Δυστυχώς, το ζήτημα με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια έχει μετατραπεί σε βιομηχανία εκμετάλλευσης που δρα εναντίον της μάζας των αδύναμων πολιτών.

 

 

19 Δεκεμβρίου, 2019