Προστασία του εμπορικού σήματος χαλλουμιού

Η προστασία του εμπορικού σήματος του οποιουδήποτε προϊόντος μιας χώρας είναι ζωτικής σημασίας για την εμπορική θέση και προστασία του προϊόντος στο εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και για το χαλλούμι, ένα παραδοσιακό προϊόν ταυτισμένο με την Ιστορία της Κύπρου.

Με τις διαβεβαιώσεις που έδωσε, σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενώπιον των ομάδων παραγωγών αιγοπροβατοτρόφων σε σχέση με το εμπορικό σήμα του χαλουμιού, θέλουμε να ελπίζουμε πως τα χειρότερα έχουν ξεπεραστεί.

Μας χαροποιεί το γεγονός πως μετά από διαβουλεύσεις έχουμε ξεπεράσει, όπως δηλώθηκε, ο κίνδυνος απώλειας του κοινοτικού σήματος.

Το στοίχημα, τώρα είναι η κατοχύρωση και πιστοποίηση του χαλουμιού ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.).

Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλα τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη ότι σε αυτή την εθνική προσπάθεια δεν χωρούν ούτε εγωισμοί ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε ιδιοτέλειες. Η κατοχύρωση του χαλλουμιού ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης, θα πρέπει να είναι άμεση και στοχευμένη εθνική επιταγή.

 

8 Νοεμβρίου, 2019